OPON en Kidscasa tekenen samenwerkingsovereenkomst

RODEN – Vrijdag 9 april 2021 tekenden wethouder Alex Wekema en Leonie Schuiten, directeur van Kidscasa Kinderopvang een samenovereenkomst tussen het Openbaar Primair Onderwijs in Noordenveld (OPON) en Kidscasa. Dat gebeurde bij kindcentrum ‘De Tandem’ in Roden.

De samenwerking tussen OPON en Kidscasa is steeds hechter geworden sinds 2016, doordat de buitenschoolse opvang en peuterspeelgroepen werden gevestigd in leegstaande schoollokalen. In 2019 stelden de besturen van beide organisaties vast dat dit een succes was, maar dat er nog meer te halen valt uit de samenwerking. OPON en Kidscasa. Door de organisaties is daarom gekozen voor een intensieve vorm van samenwerking om  meer toegevoegde waarde te creëren voor kinderen, ouders en organisaties. Wel blijven OPON en Kidscasa volledig verantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden en kernbeleid.

Opon en Kidscasa streven naar samenwerking met de grootste meerwaarde voor kinderen. De doelstellingen van de samenwerking zijn verbinding, een doorgaande leerlijn, betrokkenheid, maatwerk en kwaliteit, veiligheid en professionaliteit. De beide organisaties hopen op een structurele samenwerking, waarin een plek wordt geboden waar kinderen met plezier naartoe gaan en hun talenten het best kunnen ontwikkelen.