Oppositiefracties Leek woedend

    LEEK – Een discussie over het voormalige terrein van H&H Interauto en de entree van Leek heeft in de gemeenteraad van Leek tot verdeeldheid geleid. In een besloten raadsvergadering is een voorbereidingsbesluit genomen. Dit zorgt ervoor dat de mogelijkheden op deze locatie beperkt worden, vlak na de verkoop van de locatie aan een ondernemer die een bouwplan heeft dat binnen de oorspronkelijke bestemming past. De gemeenteraadsfracties van D66, VVD en ChristenUnie zijn van mening dat deze discussie in de openbaarheid had moeten plaatsvinden. Het college en de coalitiefracties hebben besloten dat deze vergadering achter gesloten deuren te houden, zonder inspraakmogelijkheden. De drie partijen hebben hun onvrede uitgesproken over het geheime karakter van dit belangrijke agendapunt en hebben geweigerd deel te nemen aan de vergadering. “Wij vinden dat een overheid transparant en betrouwbaar moet zijn, dat raadsleden in openbaarheid moeten discussiëren over het dilemma tussen het algemeen belang en het belang van een ondernemer.” Besloten vergaderingen zijn gebruikelijk wanneer het gevoelige persoonlijke of financiële zaken betreft, maar in dit geval was hier geen sprake van. Wij kunnen en willen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen De fracties van D’66, VVD en ChristenUnie betreuren deze gang van zaken.