Optimisme bij voetbalclubs die wachten op nieuw onderkomen

Voorzitters SV Haulerwijk en VV Zevenhuizen hopen op betere tijden

REGIO – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs voetbalclubs in de regio. In deze laatste versie komen Ronald de Vries en Arjan Schippers van SV Haulerwijk en VV Zevenhuizen aan het woord. SV Haulerwijk hoopt op een nieuw onderkomen, terwijl Zevenhuizen weet dat het een nieuw onderkomen gaat krijgen.

Ronald de Vries, voorzitter Haulerwijk, is vanaf maart al thuis aan het werk. Veel met video werken. ‘Je merkt dat de binding met je collega’s weggaat. De afstemming wordt er niet beter op. Er komen dan ook wel eens wat strubbelingen naar boven. Gelukkig wordt dit wel opgelost, want de reden waarom is wel bekend zo langzamerhand’, zegt hij.

‘Bij de club is het zoals bij vele verenigingen erg stil. De jeugd is nu net gestopt met trainen en de senioren zijn alweer een 3 tal weken gestopt met trainen. Als clubbestuur sta je wel voor een grote uitdaging. Hoe houd je je leden vast? Het is een spannende periode, want veel leden zoeken hun heil in de sportschool.  Nu is dit ook al niet meer mogelijk en kan voor de club een geluk bij een ongeluk zijn’, aldus De Vries.

De voorzitter is wel optimistisch over de toekomst. Het bestuur is druk doende  met het concreet maken van de plannen voor een volledige nieuwbouw van de accommodatie. Plan van aanpak, subsidie stromen, overleg met de Gemeente zijn zoal de punten die op het moment erg spelen. Er zijn twee mogelijkheden geopteerd. Een renovatie of een nieuwbouw. De keus valt dan op de nieuwbouw, omdat de kosten voor beide opties hetzelfde uitpakken. Het is cruciaal voor de vereniging, want dit nieuwe onderkomen bindt de gemeenschap met elkaar.

De voorzitter is benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Hij verwacht dat de jeugd in maart weer kan gaan spelen. De senioren ziet De Vries geen volledige competitie meer spelen. ‘Dat is jammer, maar voor de club betekent het wel dat het nu toch wel een stabiele derde klasser is. Sportief gaat het goed. Het vlaggenschip is redelijk begonnen en doordat er niet gespeeld wordt, hoopt de Vries niet dat de ontwikkeling van de jonge ploeg stagneert. Met zo’n jonge ploeg moet je voetballen om ervaring op te doen, maar dat kan niet op dit moment.’

De club staat er financieel goed voor. Grote clubs hebben veel betaalde trainers in dienst en hebben dan ook veel kosten. De verouderde accommodatie is afgesloten mede omdat er niet gedoucht mag worden en er geen gebruik van de kantine mag worden gemaakt. Er is geen ledenverlies en dat tekent ook weer de dorpsclub.

Zevenhuizen is sinds een paar maanden een nieuwe voorzitter rijk. Arjan Schippers is zijn naam en in het gesprek laat hij weten met de club Zevenhuizen vooruit te willen. Wat hij wel lastig vindt, is het besturen op afstand. ‘Je creëert geen binding en dat is nu net wat een club als Zevenhuizen kenmerkt. Er is bijna geen contact mogelijk met de vrijwilligers, maar ook niet met de leden. De vereniging is meer dan alleen voetballen. Het is een sociaal clubje. De vereniging is van iedereen.’

‘We zijn als bestuur dan ook bezig met online activiteiten te organiseren. Hoe en op welke wijze dit gaat plaatsvinden zal de komende weken duidelijk worden. Daarnaast is dit het moment om het beleidsplan en ook jeugdbeleidsplan eens goed tegen het ligt te houden. Beleid is belangrijk om de visie aan te geven waar je als voetbalvereniging wilt staan. We hebben op het moment 120 jeugdleden. Dat is goed voor de toekomst en dan dien je als bestuur daar ook structuur en beleid op te maken.’ Nog belangrijker vindt Schippers het dat het beleidsstuk niet in de la verdwijnt maar dan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Beleid maken is Schippers niet vreemd. In zijn dagelijks leven is hij ook veel bezig met beleid maken. De uitdaging dient er voor de jeugd te komen en zo een doorstroming naar het seniorenvoetbal te realiseren. Dat betekent het beleid goed verwoorden en ervoor zorgen dat het ook wordt bijgestuurd waar nodig.

Centraal voor de club Zevenhuizen is de in gebruik name van het multifunctionele centrum. Dat wordt een bijzonder centrum. Het zal een centrale plaats in het dorp gaan innemen.  

Samen met de bouw van dit centrum is het zevenkoppige bestuur ook bezig met het aanstaande 75 jarige bestaan van de club. Er zijn een aantal commissies met grote betrokkenheid bezig om dit feest tot een succes te maken.

Zevenhuizen is financieel gezond en de coronaperiode heeft gelukkig geen ledenverlies opgeleverd. Zaak is wel om alert te zijn en er voor de leden te zijn en ze te binden.

De wens van Schippers is om met de regioverenigingen een opleiding voor scheidsrechters op te zetten. Een scheidsrechter is vaak de gebeten hond, terecht of onterecht. ‘Ze worden voor van alles uitgemaakt, terwijl ze eigenlijk voor de spelers hun beste beentje voor willen zetten.’