Optimisme overheerst bij oprichting Collectief West

oprichtingsvergadering collectieven

REGIO – Donderdag ondertekenden de voorzitters van de drie agrarische natuurverenigingen die werkzaam zijn in het Westerkwartier de oprichtingsakte van het collectief West Groningen. Met de ondertekening werd een belangrijke stap gezet naar de verandering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer die vanaf 2016 in zal gaan. Dan namelijk krijgen collectieven een centrale rol bij de planning en uitvoering van maatregelen in het kader van het ANLb. Voorheen waren rijk en de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering en beperkte de functie van de agrarische natuurvereniging zich in hoofdzaak tot het geven van voorlichting, advies en administratieve ondersteuning aan hun leden bij de uitvoering van de subsidieregelingen. ‘We hebben nog een lange weg te gaan om te komen tot goed werkende collectieven. Niettemin durven we deze stap te zetten en als we vasthouden aan het vertrouwen dat er nu is en blijven communiceren, dan komen we er wel’, zei Alex Datema.