Opvoedvragen? Logisch en niets om je voor te schamen!

Roden Christien Langerer

RODEN – Een goede ouder stelt zo nu en dan een vraag. En dat is niets om je voor te schamen, vindt Christien Langeler van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij is procesmanager en zorgt ervoor dat gezinnen waarbij een probleem speelt op een snelle en deskundige manier geholpen worden.

“Gelukkig gaan de meeste dingen goed”, begint Langeler haar verhaal in een spreekruimte van het Inwonersplein. “Maar opvoeden is complex. Je kunt altijd tegen dingen aanlopen waarvan je als ouder even geen idee hebt hoe je ermee aan moet. En daar zijn wij voor. We merken dat er toch een bepaalde angst is om die zorgen te delen. Ouders zijn bang om een stempel opgeplakt te krijgen. Weet je wat eigenlijk heel gek is? Mensen die een pup nemen gaan wél met hun hond op puppycursus, maar problemen die ze tegenkomen bij het opvoeden, durven ze niet te delen. Opvoedcursussen zijn er ook maar daar begint niemand over op kraamvisite terwijl elke ontwikkelingsfase van een kind nieuwe vragen met zich meebrengt. En hoe eerder iemand een probleem aangeeft, des te sneller kan het worden opgelost.” Langeler is van huis uit orthopedagoog en houdt zich bezig met de complexere probleemsituaties die binnenkomen. Daarnaast stuurt ze haar collega’s aan en bewaakt het overzicht. Van de lichtere zaken weet zij dat ze er zijn, maar passeren haar niet. Die vragen worden opgepakt door andere collega’s binnen het CJG. “Vaak zijn dat dingen die tussen de twee en vijf gesprekken met ouders of verzorgers opgelost zijn. Wanneer we in de gaten hebben: hier gaat iets niet goed of er is meer aan de hand, komt het bij mij terecht. Hoe dat in de praktijk werkt? We werken vindplaats gericht. Binnen de gemeente hebben alle scholen en voorschoolse voorzieningen hun eigen CJG contactpersoon. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. Via hen kan een dergelijk ingewikkeld probleem gemeld worden. Maar er zijn ook ouders die rechtstreeks bellen naar het CJG. De CJG-medewerker maakt dan een inschatting van de situatie. Maken we ons ernstige zorgen, proberen we zo snel mogelijk in gesprek te raken met de ouder en zetten we passende hulp in. Complexe vragen bespreken we in het team van deskundigen. Zo kunnen we het gezin direct in contact te brengen met de juiste hulpverlener. Bovendien is er altijd één vast contactpersoon van het CJG voor dat gezin. Zij blijft naast hen staan, begeleidt contacten en bespreekt veranderingen. Alles gebeurt in goed overleg met de ouder, we doen niets buiten hen om. Het is jammer dat mensen soms bang zijn om ‘briefjes’ in te vullen, dat is echt niet nodig. Die informatie is vertrouwelijk en komt nergens anders terecht dan hier of bij de betreffende hulpverlener. Maar registratie is nodig. De gemeente moet een beeld krijgen van de vragen die mensen hebben. Al is het alleen maar om de budgetten goed te kunnen verdelen. Er is geen enkele sprake van ‘stempeltjes’. Afgehandeld is ook echt afgehandeld. Dat het CJG er alleen zou zijn voor ‘dikke problemen’, is echt flauwekul. Ik zeg altijd: een goede ouder stelt af en toe een vraag!”, besluit Langeler. Zij geeft het stokje door aan Petra Bruinsma, verpleegkundige binnen het CJG. Volgende maand vertelt zij over haar CJG-werkzaamheden in deze krant.