“Ouderenzorg Vredewold Leek verdient meer respect”

Voormalig bestuurder overweegt onderscheidingen in te leveren

LEEK – Het afvallen van de Vlechter-groep, waar ook Vredewold zich bij had aangesloten, is hard aangekomen. Het gevolg laat zich raden; boze medewerkers, onbegrip bij de vrijwilligers en een doelgroep die zich zorgen maakt en in onzekerheid zit. Want wat gaat er straks gebeuren? Worden de vertrouwde gezichten overgenomen door de nieuwe partij en blijven de diensten bestaan waar men al jaren met veel plezier gebruik van maakt? Vragen die vooralsnog onbeantwoord zullen blijven. Tot grote ergernis van Piet Weites, oud-directeur/bestuurder van Vredewold, wonen, welzijn en zorg. Ook Weites maakt zich zorgen over de opgedragen gemeentelijke schaalvergroting, de aanbesteding van het welzijnswerk en de toekomst na 1 januari 2019. Hij overweegt zijn verdiende onderscheidingen in te leveren; “Aangezien er toch geen respect bestaat voor het vele werk dat hier in het verleden is verricht.”

“Vanaf 1962 is Vredewold in de gemeente Leek actief  in de ouderenzorg. Gestart is met een bejaardencentrum en in de afgelopen ruim 50 jaar is dit uitgebreid naar een goed functionerende stichting voor wonen, welzijn en zorg.  In de loop der jaren zijn vele gebouwen gerealiseerd en is de dienstverlening enorm uitgebreid. Op dit moment is er een uitgebreid pakket aan zorgmogelijkheden  dienstverlening en huisvesting. In en buiten de ouderenzorg is er vaak gesproken over een unieke combinatie.  Met behulp van betrokken medewerkers en vele vrijwilligers is dit in de loop der jaren met veel inzet bereikt. Ook de rol  van  de besturen en later raden van toezicht mag niet worden vergeten. De heer Inia en inmiddels overleden personen zoals mevrouw Voogd-Vaandrager en de heren Akker, Tamminga , Roffel,  dokter  Jaarsma alsmede vele anderen hebben de huidige unieke situatie mogelijk gemaakt. Aangezien er elders in ons land de nodige misstanden waren in een aantal woningcorporaties zijn er nieuwe voorwaarden gesteld voor woningcorporaties. Er werd niet naar het goed functioneren binnen Vredewold gekeken, maar alleen naar de nieuwe regelgeving. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de zorgstichting, de welzijnsstichting en de woningcorporatie onafhankelijker van elkaar moesten werken.

Door het rijk en provincie is er vervolgens  op aangedrongen, dat de gemeenten  in Groningen moesten fuseren. Het merendeel van de inwoners en zeker de ouderen zien hierin weinig voordelen, omdat het veel afstandelijker wordt. Financieel voordeel levert dit ook niet op, aangezien uit onderzoeken is gebleken dat er in de eerste 7 jaar geen financiële voordelen zijn. Adviesbureaus , interimmanagers en waarnemers hebben hierdoor wel goede tijden. De uiteindelijke rekening komt echter bij de burger terecht door middel van tariefverhogingen of doorgevoerde bezuinigingen. Als gevolg van deze verplichte samenvoeging is er eveneens gekozen voor een grote welzijnsorganisatie in het Westerkwartier. Vredewold -met enige partners- werden respectloos  door middel van loting aan de kant gezet. Vredewold met de stichting welzijn die vanuit het dienstencentrum de Schutse werkt met een aantal medewerkers met meer dan 500 vrijwilligers moet maar afwachten hoe het verder zal gaan. De Schutse is de verbindende factor op velerlei gebied, zoals bijvoorbeeld de Hulpkring, het ouderenvervoer, Alzheimercafé, ondersteuning mantelzorg , Seniorweb, maaltijdvoorziening en nog vele andere activiteiten die het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen bevorderen. De kans bestaat, dat in de nieuwe situatie deze hulp verminderd of dreigt te vervallen.Toen ik als oud directeur/bestuurder van Vredewold dit las in de pers, was ik hevig geschokt. In dit kader zie ik in de toekomst een verdere  afbraak van de unieke combinatie wonen, welzijn en zorg. Mijn eerste reactie was: ik lever de aan mij uitgereikte onderscheidingen zoals de Leekster Tak en de Koninklijke onderscheiding in, die ik voor onder meer mijn werkzaamheden voor het ouderenwerk mocht ontvangen, aangezien er geen respect bestaat voor het vele werk dat  in het verleden is verricht. Ook miste ik de nodige steun en kritische vragen vanuit de raad van de gemeente Leek. Na enige persoonlijke gesprekken heb ik besloten dit gebaar voorlopig uit te stellen.  Hopende dat alsnog recht wordt gedaan aan de positie van het welzijnswerk van Vredewold geconcentreerd in de Schutse.”