‘Ouders voelen zich in de maling genomen door dit besluit’

Norgers niet blij met op handen zijnde sluiting

NORG – Dat het schoolbestuur van het Dr. Nassau College voornemens is de locatie in Norg te sluiten, stuit ouders en Norgers tegen de borst. Dat bepleit de Belangenvereniging Norg, die in een reactie laat weten absoluut niet blij te zijn met de verwachte sluiting.

Het schoolbestuur liet op vrijdag 27 november weten voornemens te zijn de deuren van de locatie in Norg in 2022 definitief te sluiten. Die boodschap kwam voor zowel wethouder Alex Wekema als voor de Dorpsbelangenvereniging Norg als een donderslag bij heldere hemel. De Dorpsbelangenvereniging zegt dat het besluit ‘uit de lucht komt vallen’ en vindt het bovendien onbegrijpelijk dat zij dit bericht uit de media hebben moeten vernemen.

‘Wat ons zeer tegenvalt, is dat er vanuit het Dr. Nassau College in een eerder stadium op geen enkele wijze signalen kenbaar zijn gemaakt dat het aantal leerlingen in hun ogen zal afnemen’, laat het bestuur weten.  Eén van de redenen dat het schoolbestuur de locatie in Norg wil sluiten, is het verouderde schoolgebouw in Norg. ‘Wij delen de mening dat het gebouw oud is, maar niet per definitie verouderd’, laat het bestuur weten. ‘Er zijn hier de afgelopen jaren diverse aanpassingen en moderniseringen gedaan om de locatie up-to-date te houden voor hedendaags onderwijs.’

Het dalende aantal leerlingen wordt eveneens als reden gegeven. Het schoolbestuur vreest dat het totale aantal leerlingen onder de 130 zal geraken, waarmee de school een broodnodige bijdrage vanuit het Rijk zal kunnen vergeten. De Belangenvereniging deelt die aanname niet. Volgens hen is er sprake van verjonging, met name door de nieuwe wijk Oosterveld waar op termijn 260 woningen zullen verrijzen. Volgens de Belangenvereniging zal het aantal leerlingen daardoor niet afnemen, maar juist toenemen.

‘Het sluiten van de vestiging Norg heeft grote invloed op het volgen van voortgezet onderwijs in de regio. Norg ligt aanzienlijk geïsoleerd in Noord-Drenthe, wat de locatie als zeer gewenst aanmerkt’, vervolgt het bestuur. ‘Niet alleen voor leerlingen vanuit Norg zelf, maar ook vanuit de omliggende dorpen in de voormalige gemeente Norg zoals Een, Veenhuizen, Een-West, Westervelde, Zuidvelde, Peest, Langelo en Huis ter Heide. Daarnaast zijn er diverse leerlingen vanuit Donderen, Vries, Ubbena, Zeijen en zelfs het Friese Haulerwijk georiënteerd op de locatie Norg. Het Dr. Nassau College heeft daarnaast de leerlingen uit de Asser wijk Kloosterveen notabene geadviseerd om juist te kiezen voor de vestiging in Norg. Het aantal leerlingen vanuit Kloosterveen is bovendien dusdanig groot dat er in Huis ter Heide speciaal verkeerslichten zijn geplaatst om een veilige oversteek op de Norgervaart te realiseren.
Door de vestiging in Norg te sluiten moet het overgrote deel van de leerlingen straks drie kwartier fietsen naar een eerst volgende onderwijslocatie in Assen. Dit past niet bij het regionale beleid dat het Dr. Nassau College voor ogen heeft, waarbij een ieder op aanvaardbare afstand passend voortgezet onderwijs kan volgen.’

Volgens Belangenvereniging Norg voelen ouders zich in de maling genomen door dit besluit. Temeer omdat de kleinschaligheid van de school voor veel ouders directe aanleiding was om hun kinderen naar Norg te sturen. Het schoolbestuur promootte de locatie dan ook als zijnde een locatie waar kleinschalig onderwijs nog aan de orde was. ‘Veel ouders waarvan hun kinderen nu in het eerste of twee schooljaar zitten hebben zeer verbaasd en verontwaardigd gereageerd op het voornemen tot sluiting. Zij voelen zich in de maling genomen door deze voorgenomen acties niet te melden op bijvoorbeeld de recente open dagen’, aldus de Belangenvereniging.

De dorpsbelangenvereniging hoopt dat zij binnenkort om tafel kunnen met het schoolbestuur van het Dr. Nassau College. Daarin wil het opheldering over het daadwerkelijke aantal leerlingen en de verwachtingen voor de komende jaren.

‘Krokodillentranen’

Oud-wethouder en Norger Reint-Jan Auwema liet via Twitter weten te balen van het besluit van het Dr. Nassau College. Desondanks spreekt hij over ‘krokodillentranen’ bij politieke partijen, omdat er in 2016 al een voorstel lag om het Dr. Nassau College in Norg te verplaatsen naar de Brinkhof. Dat plan werd door de gemeenteraad destijds afgeschoten. ‘De politiek heeft een kans laten lopen om een unieke onderwijslocatie te realiseren’, concludeert Auwema.

‘Maak je sterk voor kleinere scholen’

In een ingezonden brief laat Gea Schouten-Popken weten absoluut niet blij te zijn met het besluit. Haar kleinzoon deed onlangs mee met een doe-middag bij de school. ‘Zelf ben ik heel even in de school geweest, maar de school liet op mij direct een prettige indruk achter.’ Ze vervolgt: ‘Na afloop van deze middag zag ik een blij en ontspannen kind, dat uitkeek naar een volgende doe-middag.’ Volgens Schouten-Popken is een school als die in Norg ontzettend belangrijk, omdat niet iedere leerling zich thuisvoelt op een grote school. ‘Deze uit de hand gelopen leerfabrieken leiden zeker niet tot beter onderwijs.’

Ze pleit er dan ook bij (groot)ouders voor om zich in te zetten voor kleinschalige scholen zoals in Norg. ‘Een school zoals in Norg is een zegen voor vele kinderen moet blijven bestaan’, concludeert zij. ‘Ik wens iedere gemeente scholen toe zoals deze in Norg, die werkelijk onderwijs op maat aanbieden!’