Outdoor Fitnesspark in Leek?

LEEK – In Leek zijn in navolging van de stad Groningen plannen in voorbereiding voor een outdoor fitnesspark. Het initiatief komt van een aantal partijen die gevestigd zijn op sportpark Rodenburg. Een kleine werkgroep met de werknaam ‘ Fris Fit in Leek’ heeft haar oog laten vallen op de groenstrook op de hoek Oldebertweg, Rodenburg en Industriepark, naast het grootwinkelplein. Het ligt in de bedoeling het fitnesspark laagdrempelig en voor alle inwoners openbaar te maken. Naast vrij gebruik zullen de betrokken partijen in een nieuw op te richten stichting ook bewegingsprogramma’s gaan ontwikkelen voor bewoners. De aanlegkosten worden geraamd op zestigduizend euro. De initiatiefnemers willen middels fondsen subsidies, sponsoren en eventueel crowdfunding de benodigde gelden ophalen. Er is inmiddels een facebook-pagina aangemaakt: facebook.com/frisfitleek.