‘Over bouwplannen en kijken in de toekomst’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Vooropgesteld… we mogen echt blij zijn dat de Sociale Woningnood prominent op de agenda staat. Dat stond het ook, woensdag in de commissie… Toch moet er wel wat aan afgedaan worden. Er stonden in de raad twee bouwlocaties op de agenda. Eentje aan de Esweg in Nieuw Roden. De ander in de zogenaamde Rottinghuis locatie in Nietap. Beide haalden ongeschonden de eindstreep. Er kan gebouwd worden… Echter… het betreft uitsluitend koopwoningen. Ook de op de agenda van de Commissie, waar het Oosterveld in Norg weer eens op de agenda stond had het in de eerste fase uitsluitend over koopwoningen. Over behoefte gesproken… honderden woningen staan er in Noordenveld te koop. Voor huurwoningen geldt een lange wachtlijst. Daar is behoefte aan. Deze frictie over de voorrang voor koop werd verrassend genoeg in eerste instantie aangezwengeld door Harrie Waals van LGN…:"Waar blijft de Sociale Woningbouw. Er is €450.000 als prestatieafspraak voor de corporatie Actium boven de markt. Is dat in de grondexploitatie gestoken? Is dat voor de sociale sector? Is het afgeboekt op dit plan. In deze zin sloot Janssen van de PvdA zich hier snel bij aan. Zij het dat hij alleen maar voor "het hogere segment" pleitte…Wethouder Henk Kosters moest eerlijk zijn mening op dit punt geven. En deed dat ook! "Het is de bedoeling dat ook de sociale woningbouw aan bod komt. We streven ook hier naar 35%. Dat houden we echter in de lucht. We bouwen in fases. De eerste fase is voor vrijstaande kavels. Die moeten eerst verkocht worden. De huurwoningen worden een lastige opgave. Belangrijkste reden is dat de corpora niet staan te springen om aan de slag te gaan." Aldus Kosters. Waals bleef hardnekkig aandringen en vroeg naar de redenen, wat de gemeente van plan is om de corpora aan hun taak te herinneren, maar Kosters ging hier verder niet meer op in. Merkwaardig verschijnsel, want kort daarvoor hadden we inspreker Kasper uit Steenbergen zich wederom tegen het hele bebouwen van het "waardevolle cultuurgoed" Oosterveld gekeerd. Geen koopwoningen… en natuurlijk al helemaal geen huurwoningen… Kasper deed zijn uitspraken namens de Vereniging Groen  Noordenveld en staat prominent op de lijst van LGN. Opmerkelijk dat Waals een heel ander accent legde dan partijgenoot Kasper. Ook refereerde Kasper aan een half uitgevoerd archeologisch onderzoek. Ikzelf heb echter met volle medewerking van de afdeling RO van de gemeente, het hele archeologisch onderzoek Oosterveld in kaart gebracht en er een paar jaar geleden er een hele column aan gewijd. Zo zie je maar zei ik tegen Kasper. Goed mijn columns lezen loont!
Het is moeilijk om de koop-en huursector steeds uit elkaar te houden. Dat bleek ook tijdens de behandeling van de zogenaamde Kaderstelling Actualisatie Woonbeleid. De notitie is behoorlijk ingewikkeld geformuleerd. Ik heb dat vorige week aangegeven. Er zijn niet minder dat 16 zg kaders omkaderd in de notitie. Jeroen Westendorp (CU) beet het spits af. Hij ging ze een bij een langs… Dat voorbeeld werd later door de meesten gevolgd. Weliswaar is het uitgangspunt… bouwen naar behoefte gehanteerd, maar in verschillende kaders wordt daar ook weer een en ander aan afgedaan. Bij bouwen naar behoefte in de huursector zou je zeggen, dat er een groot programma aan bouwen in de sociale sector nodig zou zijn. Gezien de ellenlange wachtlijsten van woningzoekers bij de corpora… Vergeet het maar. Bouwen naar behoefte heet in het beruchte rapport van Companen, mondjesmaat. Zij ontkennen domweg de nood. Nu ontgaat het de raadsleden niet, dat in de pers het probleem wel op de kaart wordt gezet. Dat de Krant hier al jaren over schrijft. Daar hoor je geen enkel raadslid over. Maar als het Dagblad van het Noorden over problemen met jongeren- en statushoudershuisvesting de laatste tijd schrijft, dan hoor je de hele raad erover. Dat concreet maken zal nog een hele tour worden. Er is al een ontsnappingsclausule ingebouwd. Die komt niet alleen de corpora goed uit. Ook een reeks politieke partijen. Het is het punt 4 in de kadernota. Het gaat over de krimp. Die verwacht men (eerlijk gezegd met aarzeling) pas in 2030(..) jaja Companen schijnt in de glazen bol te kunnen zien wat ons dan te wachten staat. Daarbij houdt men geen rekening met statushouders, jongeren en al helemaal niet met flex-en exwerk en de beweging richting ZZP. Gevolg onzekerheid over arbeid en salarisbeleid… nee Companen heeft het uitsluitend over de bevolkingsgroei en -afname. Als er toch krimp komt, dan verdwijnt de vraag naar (huur)woningen kennelijk als sneeuw voor de zon. Ook de wachtlijsten… wishfull thinking. Maar reken maar, dat heel wat partijen erin stinken. Zo het college het alibi geven op de rem te gaan trappen. Bij voorbaat. De corpora, die niet in beweging te krijgen zijn, staan hierbij te juichen… Zie je wel "de politiek"wil ook niet. Dit doemscenario zou best eens uit kunnen komen op de 20ste april. Dan staat dit rapport op de agenda van de raad. Hopelijk kapt men bij voorbaat deze clausule af. Woningnood is geen pretje. Ik weet wat het is. Nu de raadsleden nog.