Over groen, de staat van wegen en hondenpoep

BOR

Beheer Openbare Ruimte onderwerp van gesprek

NOORDENVELD – De afgelopen week werden alle wijk- en dorpsbelangenorganisaties door de gemeente uitgenodigd om mee te denken en te praten over een nieuwe invulling van de openbare ruimte. Ook wel genoemd de BOR, wat staat voor Beheer Openbare Ruimte.

In zowel Roden, Peize als Norg waren er bijeenkomsten die redelijk tot goed door de organisaties werden bezocht. Tijdens de bijeenkomst uit Norg (foto) waren er vijf belangenorganisaties die negen dorpen vertegenwoordigden. Ook het buurtwerk van Welzijn in Noordenveld, ambtelijk medewerker van het sociaal netwerk Gert van Rossum en de inleiders van het thema Theo Rijnbeek en Suzanne Dekker waren alle bijeenkomsten van de partij. Volgens Theo Rijnbeek wil het college van B & W in juni beoordelen of er veranderingen moeten komen in het beheer van de openbare ruimte. ‘Daarvoor zijn dan ook deze bijeenkomsten bedoeld. Als gevolg van de crisis is er 2012 flink bezuinigd op deze post. Al het onderhoud werd op niveau laag gezet. Daarna hebben we een toename in het aantal klachten geconstateerd. Dat gaat dan onder andere over het groenonderhoud, straatreiniging, beplanting en onderhoud van wegen en bermen,’ aldus Theo Rijnbeek. De gemeente Noordenveld houdt drie keer per jaar een resultaatmeting in 66 gebieden in de hele gemeente. Resultaten lieten veel cijfers tussen de 5 en de 7 zien. ‘Een cijfer dat past bij ons opgesteld niveau. Met de herijking van de BOR willen we beoordelen of we andere accenten in ons beheer moeten aanbrengen,’ liet Suzanne Dekker weten.

Middels een inbreng van alle aanwezigen werden op de kaart van Noordenveld suggesties en verbeteringen aangebracht. Deze zullen mee worden genomen om tot een scenario te komen die het college dan in juni wil bespreken. In de gemeente Noordenveld gaan belangenverenigingen ook tijdens een wijk- en dorpsschouw op pad met de gemeente en andere organisaties die banden hebben met de betreffende buurt of wijk. Gert van Rossum: ‘Afgelopen jaar kwamen hier 340 punten op de agenda te staan. Deze lijst is nog niet gekoppeld aan de resultaatmeting van de gemeente.’ Tijdens de bijeenkomsten bleek vooral het groenonderhoud, staat van enkele wegen en hondenpoep stevige gespreksonderwerpen te zijn.