‘Over-Leven’ wil overleven

  RODEN – Terug naar 2009. In dat jaar werd de Stichting Over-Leven opgericht. De stichting is een uitvloeisel van het feit dat Noordenveld Millenniumgemeente wilde zijn en ook werd. Doelstelling was en is om mensen en groeperingen te stimuleren tot het nóg meer uitvoeren van activiteiten voor de Millenniumdoelen. Daarbij ligt de focus met name op het terugdringen van kindersterfte en de duurzame samenleving. De stichting krijgt jaarlijks een gemeentelijke subsidie. Met dat geld wil de stichting mensen, bedrijven en groeperingen stimuleren om zich in te spannen voor realisering van de door de Raad gekozen Millenniumdoelen. De stichting stelt actievoerders financiële prikkels in het vooruitzicht en geeft ondersteuning. ‘We zijn er nog steeds. Springlevend. We hebben de afgelopen jaren al heel veel kunnen betekenen. Dat willen we graag continueren. Bovendien zou het mooi zijn dat mensen, groepen of instanties vaker naar ons toe kwamen en ene beroep op ons deden. Daar zijn we zijn er immers voor. Nu moeten we vaak zelf de boer op’, zegt het bestuur dat bestaat uit IJcke Schaepman, voorzitter Geert Joosten, Klaas Haan, Rob Lycklama a Nijeholt, Wouter van der Heide en adviseur Martin Visscher.

  De stichting liet zich vanaf de oprichting nadrukkelijk zien. ‘We hebben al heel veel kunnen doen, in breed opzicht. We zijn ook niet gebonden aan de gemeentegrenzen, al hopen we natuurlijk wel dat zoveel mogelijk initiatieven uit deze regio komen. Het succes van onze stichting kun je aflezen aan de vermenigvuldigingsfactor. In ons geval is dat rond de 2,5. Een getal waar we trots op zijn’, zeggen de bestuursleden. De stichting steunt een aantal ‘vaste’ partners. De Ghana Werkgroep bijvoorbeeld en Laura Melchior uit Norg met haar project in Tanzania. ‘We willen echter graag nieuwe projecten bedienen, zonder dat we overigens van de ‘oude’ af willen. Nu pakken we zelf veel op uit kranten, uit de media. Wat we dus eigenlijk zeggen is dat we er nog steeds zijn. En of!  Kom dus naar ons toe, hoe klein of groot een project ook is. Enige voorwaarde is dat het past binnen de doelstellingen: een duurzame samenleving dus en het terugdringen van kindersterfte.’

  Het thema duurzaamheid loopt verrassend genoeg wat moeizamer. ‘We staan voor een duurzame samenleving maar op de een of andere manier is dat toch best lastig handen en voeten te geven als je naar onze stichting kijkt. Wel hebben wij aan de wieg gestaan van het Platform Duurzaam Noordenveld. We hopen in de nabije toekomst meer activiteiten vanuit dat platform te kunnen ondernemen. Wel ondersteunen we bijvoorbeeld het Repair Café en Buurtkracht. Dat zijn wel tastbare zaken, net als ECN van grote roerganger Richard Ton. Het is lastig om één koers te bepalen als het gaat om duurzaamheid, het heeft en houdt echter onze aandacht.’

  De wijze mannen in het bestuur zijn er al vanaf de oprichting, IJcke is sinds kort de eerste en tot nu toe enige vrouw in het gezelschap. ‘We werken eigenlijk heel simpel. Komt iemand met een verzoek dan gaan we daar  als bestuur naar kijken. Doorgaans zijn we het al snel eens en kunnen we ook snel zaken doen. Dat is ook iets wat we willen. Snel handelen, geen ellenlange processen maar zo snel mogelijk spijkers met koppen slaan. Als je ons in het hart kijkt, dan kunnen we allen norm genieten van de kleinere projecten. Denk eens aan de dochter van Evert Nitrauw, die met relatief weinig geld iets heel moois heeft achtergelaten in Afrika. Dat zijn ook doelen waarvan je weet dat er weinig aan de strijkstok blijft hangen. Cijfers? Die zijn er. Als we kijken naar de jaren 2015 en 2016 dan hebben we een bedrag van 23.882 euro geschonken. De partijen die we met dit geld gestimuleerd hebben, hebben gezorgd dat er 51.953 euro bij goede doelen terecht is gekomen. In dit geval dus een vermenigvuldigingfactor van 2,2. Daar kunnen we trots op zijn. Soms echter bekruipt ons het gevoel dat er nog meer in zit. Dat we nog meer kunnen doen maar dat mensen ons niet weten te vinden, of iets aan onze aandacht voorbij gaat. Vandaar ook dat een van onze doelen voor de komende periode is om onze stichting meer onder de aandacht te brengen. Verder willen we onze steun aan Platform Duurzaamheid Noordenveld continueren. Voor ons is het verder belangrijk dat we goede contacten houden met de politiek. Onze stichting doet goed werk. Bewezen goed werk. Het is echter wel zaak regelmatig bij te praten met de verantwoordelijken. We hebben in dat kader onlangs een positief gesprek gehad met de nieuwe wethouder Huizinga. Ook hij was blij verrast met de resultaten die geboekt zijn, verrast ook over alles wat we in de loop der jaren hebben kunnen ondersteunen. En natuurlijk hebben we ook hem met gepaste trots onze vermenigvuldigingsfactor laten zien.’

   

  Info: www. overlevennoordenveld.nl