Overwinteren

Vooral dit jaar viel het op dat er maar weinig insecten waren te zien. Je beoordeelt dat ook in je eigen tuin waar in eerdere jaren het gegons soms niet van de lucht was. Maar ook in het buitengebied, en daar gaat het vooral om, want daar zit de massa, zag je ze in steeds kleinere aantallen. Vorige week werd in het Journaal beweert dat in Duitse natuurgebieden maar liefst 75% van de insecten is verdwenen. Als dit cijfer ook geldt voor Nederland en elders is het vijf voor twaalf. Het is zelfs ronduit beangstigend.

Al eens eerder zag ik een programma waarin ze beelden lieten zien van kinderen in China die met kwastjes fruitbomen inklommen om de bloemen te bestuiven. U weet dat je zonder bestuiving door bijen geen appels aan de boom krijgt… tenzij je kinderen kunt inzetten om dit te doen. Maar dat is niet het tafereel waarop je hier en elders zit te wachten. In boomgaarden kun je imkers inschakelen, maar ook bijenvolken worden geregeld geteisterd door uitval om verschillende redenen. Vaak zijn die onverklaarbaar en dat geldt voorlopig ook nog voor de teruggang in (Duitse) natuurgebieden. Dat je in landbouwgebieden nog nauwelijks biodiversiteit tegenkomt is bekend. Om een maximaal rendement te behalen wordt alles doodgespoten wat als schadelijk wordt gezien. Dat kan ongewenste plantengroei zijn, dat heet dan onkruid, maar ook insectenleven wordt niet gedoogd. Overigens is dat weer afhankelijk van het eerste en als dat alles wordt weggevaagd krijg je echt een monocultuur. Het zou mij niet verbazen dat later met een beschuldigende vinger in die richting wordt gewezen. Dan heb je het dus eigenlijk over de chemische sector en specifiek over erkende gifmengers als Monsanto en Bayer. Sommige mensen reageerden trouwens juist positief op de onheilspellende cijfers, gewoon omdat ze niet verder kunnen denken dan aan vervelende steekbeesten.

Wat ik van mensen die zich bezighouden met het inventariseren van dag- en nachtvlinders heb gehoord, klinkt ook niet hoopgevend. De cijfers over het afgelopen jaar zijn teleurstellend te noemen. Of dat ook geldt voor de Meriansborstel weet ik niet. Deze onopvallende nachtvlinder, die tot de kleine groep van de donsvlinders behoort (slechts 12 soorten in Nederland en België en maar liefst 2700 wereldwijd), werd namelijk tamelijk veel gemeld, omdat de rups ervan een opvallende verschijning is. U ziet hem hierboven afgebeeld op een foto van natuurfotograaf Bertus van der Velde uit Eelde. Naast deze gele vorm is er ook een bruine vorm die veel minder opvalt. De soort is naar de rups vernoemd en wel omdat hij vier borstels op zijn rug heeft en verder valt de mooie pluim op. De vlinder vliegt in één generatie, van half april tot half juni. De eitjes worden op tal van waardplanten afgezet. Eenmaal uitgekomen groeien de rupsen tamelijk langzaam en pas wanneer ze volgroeid zijn gaan ze op zoek naar een plekje, meestal in de strooisellaag, om in een dunne zijdeachtige cocon als pop te overwinteren. In de periode dat ze daarnaar op zoek zijn, dat kan tot ver in oktober, tref je ze het meest aan. Dan heb je het wel over de lichte vorm die opvalt.

Minder dan tien

Tot iets meer dan een maand geleden werd ik geteisterd door spam en phishing-mail. U weet wel, van die berichten die je van alles beloven of ergens voor waarschuwen met als doel gegevens van je los te peuteren waarna je rekening wordt geplunderd of zaken worden geblokkeerd en pas na het betalen van een x-bedrag wordt opgeheven. Dat nam toen zo toe, van ca. 50 tot 160 en toen zelfs 365 mailtjes in een week tijd, dat er contact was met de KPN. Ze vertelden toen dat ze ermee bezig waren om het probleem in te dammen en dat klopte. Het ging terug van 150 naar 50 en nog minder. Afgelopen week waren het er warempel minder dan 10. Ik had het er een keer met iemand over en toen werd vermoed dat misschien een enkeling van de grote massa er in zou tuinen. Dat bleek een illusie, want desgevraagd werd gezegd dat het er veel meer waren… het ging om duizenden gevallen. Ik kon het niet vatten, en nog steeds niet, dat het er zoveel waren. Ik weet dat voor niets de zon opgaat, maar voor het overige worden geen cadeautjes weggegeven. De naïviteit van mensen verbaast me zeer.