Paiser Hopsingers op pad met Imca Marina

Peize Hopsingers

PEIZE -  De Paiser Hopsingers bestaan 15 jaar. Traditioneel wordt elk lustrum van het zangkoor gevierd. Al eerder waren er gastoptredens met Wia Bezu en Tony Neef. Nu staan er 3 optredens te wachten met Imca Marina.
Een oefenavond, met de uit de provincie Groningen afkomstige zangeres, is inmiddels achter de rug. De A-Meezing-Tour trapt af op zaterdag 2 mei in café Ensing in Peize, daarna op zaterdag 9 mei in De Brinkhof in Norg en tenslotte is er een afsluiting op zaterdag 16 mei in theater Van Beeresteyn in Veendam. De kaartverkoop is deze week van start gegaan. Als alles uitverkocht raakt zijn er 525 liefhebbers op de speciale jubileumviering afgekomen. Grietje Ensing, Sabina Mensinga, Theo Mensinga en Wim Ensing (foto) stonden in 2000 aan de wieg van de Hopsingers. ‘Na een oproep in de Hopbel waren er meteen al 35 opgaven. Dat maakte dat we dan ook meteen aan de slag konden gaan. Ieder lid bracht, toen nog, 25 gulden in, en dat was ons startkapitaal.’ Aan het woord is Wim Ensing. In de historie van de Paiser Hopsingers was hij ook nog eens 8 jaar voorzitter. Ook Theo Mensinga, vooral bekend als speler op de ‘duivelsviool’, is 10 jaar bestuurslid geweest en kan zich de beginperiode nog goed herinneren. ‘Het was vooral ook zoeken naar de goede versjes. Hadden we een keuze gemaakt dan was het kopiëren geblazen en alles in mappen stoppen. Avond en avond hebben we daar aan gewerkt een hectische periode,’ laat hij doorklinken.
Het koor bestaat nu uit 65 personen. Maandagavond is de vaste oefenavond bij Ensing. Koorleden komen vanuit de verre regio. De meeste komen uit Peize. We hebben best een behoorlijk aantal koorleden,’ zegt Sabina Mensinga. ‘Ons koor is veel gevraagd. Dat komt ook omdat wij een mooie ritmesectie hebben. Bas, drum, keyboard, gitaar, viool en 5 accordeonisten. Dat hebben lang niet alle  zangkoren en daar zijn we best wel trots op. We onderscheiden ons hiermee van de rest. Ons repertoire kun je het beste vergelijken met de muziek die werd gedraaid in het programma ‘arbeidsvitaminen’. De nummers liggen goed in het gehoor, er is een breed repertoire met een hoog meezing gehalte.’ 15 jaar geleden werd er een beroep gedaan op Nel Hoekstra als dirigent. Ondersteuning was er van Mieke Oosterhof. Na enige maanden stapte Jur Eckhardt in als dirigent. Nu is al weer enkele jaren de jonge dirigent Mark Pepping de dirigent. Grietje Ensing: ‘We hebben enorm geboft met onze dirigenten. Jur Eckhardt heeft een heel positieve stempel op ons succes gedrukt. We hebben veel aan hem te danken. Mark Pepping was al invalaccordeonist bij ons. We leren veel van hem. Hij kent elke noot, heeft kennis van zaken en is een alleskunner.’
Wie meer wil lezen over de A-Meezing-Tour kan kijken op www.paiserhopsingers.nl.