Panda Rosa is verkocht, bewoners moeten voor 1 juli hun biezen pakken

‘Nu er een nieuwe koper is, trekt iedereen zijn handen er vanaf’

STEENBERGEN  -Bewoners van Camping Panda Rosa leven al jaren in onzekerheid over hun verblijf op de natuurcamping tussen Steenbergen en Een. Maar nu is er dan eindelijk duidelijkheid. Maar niet de duidelijkheid waar ze op hadden gehoopt: de camping is verkocht. Niet aan de gemeente zoals de bedoeling was, maar aan een derde partij. En die wil dat bewoners voor 1 juli hun biezen pakken. Na 30 juni mogen ze niet langer op de camping verblijven. Dat staat in een brief die woensdag bij de bewoners op de mat viel. Sanne Cordes is één van de bewoners. Ze is zich rot geschrokken van de brief. ‘We moeten nu halsoverkop ergens anders naar toe. Naar de crisisopvang, wordt gezegd. Maar die zit ook vol.’

De camping is verkocht aan Bert Speulman en twee compagnons. Bewoners van Panda Rosa hebben tot 14 juli de tijd op om de boel netjes op te leveren en de sleutels in te leveren bij beheerder van de camping. Bewoners die in ‘bijzondere omstandigheden’ verkeren kunnen hun verblijf voor korte tijd verlengen. De motivatie daarvoor dienen zij voor 30 juni schriftelijk aangeven bij de nieuwe eigenaar. Wethouder Robert Meijer bevestigt de verkoop van de camping. Een aantal bewoners heeft zich inmiddels gemeld bij de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente, weet de wethouder. ‘Wij kunnen als gemeente helpen bij de bemiddeling voor het vinden van een andere woning. Op dat punt hebben we zorgplicht.’

Werkzaamheden

Het was de bedoeling dat de gemeente de camping zou kopen van Willem Been en Rob de Vries uit Assen. Omdat de camping geen recreatieve toekomst meer heeft, zou het terrein worden ‘teruggegeven aan de natuur’, zoals in het programma Vitale Vakantieparken is opgenomen. Op de plek waar nu bebouwing staat, onder andere de receptie, kantine en beheerdersgebouw, zou woningbouw plaats vinden om de aankoop en transformatie van de camping te kunnen bekostigen, zo was het plan. Zover kwam het niet. Op 18 mei werd de kwestie van de raadsagenda gehaald omdat een nieuwe koper zich meldde, Bert Speulman dus. De nieuwe eigenaar is van plan na 30 juni meteen aan de slag te gaan op de camping. ‘Na 30 juni 2022 vinden werkzaamheden plaats om de bestaande bebouwing/objecten te verwijderen’, zo valt te lezen in de brief. In het najaar zullen ook gas, water en elektriciteit worden afgesloten. Het terrein moet voor de winter brandschoon zijn, staat in de brief.

Bewoners die hulp nodig hebben bij het vinden van een ander onderkomen, kunnen aan de bel trekken bij de gemeente. De gemeente Noordenveld is bereid om bij een deel van de op de camping verblijvende personen te bemiddelen bij het vinden van passende woonruimte. De brievenschrijvers benadrukken dat de gemeente niet langer partij is in de verkoop en enkel fungeert als gesprekspartner voor eventuele bemiddeling naar andere huisvesting. Ook kunnen bewoners zich melden bij een interventieteam van Wender, een Drentse welzijnsorganisatie, wanneer ze ondersteuning nodig hebben bij het vinden van andere woonruimte.

‘In de steek gelaten’

Sanne Cordes voelt zich, net als andere bewoners, in de steek gelaten door de gemeente. Zij heeft inmiddels uitstel aangevraagd bij de nieuwe eigenaar. Cordes woont in een eigen chalet met aanbouw. ‘Wij hebben de gemeente in vertrouwen genomen in de hoop dat ze ons zouden helpen. En nu is er een nieuwe koper en iedereen trekt z’n handen ervan af.’ Het feit dat bewoners al jaren weten dat de camping ophoudt te bestaan en dat ze het terrein moeten verlaten doet niets af aan dat feit, vindt Cordes. ‘Zeker weten we dat. Maar na iedere brief hierover werden de  huurcontracten weer stilzwijgend verlengd. Ook na de laatste brief van november. En nu moeten we halsoverkop vertrekken. Ik zou niet weten hoe dat moet.’ Bewoners hebben inmiddels een advocaat van onvermogen in de arm genomen. ‘Volgens hem hebben we, omdat het niet om korte huurovereenkomsten gaat, recht op huurdersbescherming. Voor ons is geen plek, maar voor Oekraïners wordt wel plek gemaakt’,  zegt de bewoonster emotioneel. ‘Ik heb Speulman gesproken. Ik moet me deze week melden op de Schoapvolte in Eext, ook een camping. Ik hoop dat ik met hem een goede afspraak kan maken.’ Cordes heeft inmiddels ook een afspraak gemaakt met het interventieteam van Wender. ‘Wij hebben hier een eigen chalet. Die moeten we verplaatsen of verkopen. De aanbouw is sowieso verloren, die staat niet op een onderstel. We hebben een hond, drie katten en twintig kippen. Ik heb echt geen idee hoe het verder moet.’

Meijer vindt het een vervelende situatie voor de verblijvers. ‘We hebben ook in onze raadsperiode gewezen op zorgvuldigheid in het proces. Het college was voornemens om de camping te kopen met het plan om het te transformeren naar natuurgebied. Daarover heeft de raad extra vragen gesteld omdat het om een groep kwetsbare mensen gaat. De eigenaar had een deal met de gemeente onder voorbehoud van goedkeuring van de raad. In tussentijd deed er zich een ontwikkeling voor: een andere koper meldde zich. Daar is de eigenaar op ingegaan. Ook begrijpelijk, hij was al ruim een jaar bezig met de gemeente.’

Op de camping wonen ‘kwetsbare’ mensen met veelal sociale problematiek die nergens anders terecht kunnen. Een aantal van hen zijn daar zelf naar toe verwezen door de gemeente.  Op Panda Rosa staan zo’n dertig chalets die voor het grootste deel permanent bewoond worden door ongeveer 20 bewoners. Permanente bewoning mag niet, maar wordt al jaren gedoogd. Een ander deel verblijft er recreatief.  De gemeente sprak in een in een brief aan de gemeenteraad van een ‘elkaar versterkende sociale problematiek.’ Dat laatste werd stellig ontkend door de bewoners. ‘Het klopt dat hier sociaal kwetsbare mensen wonen. Terug naar een woonwijk lukt bij de meesten niet. Maar we versterken elkaar niet, we helpen elkaar. Er is wel overlast geweest, we hebben hier mensen gehad met drank- en drugsproblematiek, maar dat is allang niet meer zo. De rust is juist teruggekeerd’, lieten bewoners eerder weten aan de Krant.