Parkeerdiscussie Roden duurt voort: ‘Er wordt op de man gespeeld’

RODEN – Het is gisteravond niet gelukt om de Zakenkring en het college dichterbij elkaar te brengen inzake de parkeerdiscussie in Roden. Wederom werd er gesproken over het aantal parkeerplaatsen in het gedeelte ‘Heerestraat-midden’. Waar een speciaal opgezette werkgroep adviseerde om hier veertig parkeerplaatsen te realiseren, wilde het college ‘slechts’ 29 plekken realiseren.

Dit viel bij lang niet alle partijen goed. De VVD en het CDA verzetten zich fel tegen het ‘verdwijnen’ van elf parkeerplekken. Tineke Nieboer concludeerde namens Lijst Groen Noordenveld dat de verhouding tussen het college en de Zakenkring hierdoor ontwricht is. ‘De participatie was tot en met 20 mei goed, daarna besloot het ambtelijk orgaan door het advies van de werkgroep heen te fietsen. Van goede participatie is hierdoor geen sprake’, concludeerde Nieboer.

Bertjan Stadman sprak wederom in namens de Zakenkring. Hij trok de gehouden enquête onder inwoners in twijfel. Dit onderzoek zou volgens wethouder Kosters uitwijzen dat men meer groen en minder auto’s in het centrum wil. De respons op de enquête is echter zo laag, dat er volgens de Zakenkring geen sprake is van een representatief onderzoek. Kosters pareerde door te zeggen dat de uitkomst onder 500 of 600 man waarschijnlijk hetzelfde zou zijn.

Tot slot gaf Kosters aan de huidige gang van zaken zeer te betreuren. ‘We hebben altijd goed gewerkt met de Zakenkring. Verschillen die we hadden, waren op de inhoud. Altijd was er sprake van professioneel gedrag. De laatste tijd bespeur ik een andere toon. Dat snap ik niet.’ Zichtbaar geëmotioneerd vervolgde hij: ‘Er wordt op de man gespeeld. We hebben niet alles goed gedaan, dat klopt. Ik herken een aantal dingen die de Zakenkring aangeeft, maar ook een heleboel niet. Er wordt nu op de man gespeeld en daar wil ik mij tweehonderd procent van distantiëren.’ Kosters gaf aan dat hij openstaat om later nog eens om tafel te gaan met de Zakenkring. ‘Maar dan wil ik eerst een gesprek over het voorgaande.’ In juli wordt wederom gesproken over parkeren in het centrum.

Houd De Krant van 25 juni in de gaten voor een uitgebreid artikel over de parkeerdiscussie in Roden.