Parkeren, vermarkten en cultuur aan bod tijdens bijeenkomst in Roden

Wethouder Kosters moet nog voor de zomer chocola maken

RODEN – In ’t Wapen van Drenthe werden de ‘stakeholders’ van de centrumontwikkeling Roden bijgepraat over de stand van zaken rondom het proces. Daarnaast gingen de stakeholders met elkaar in gesprek, om samen eventuele knelpunten te tackelen en te kijken waar eenieder prioriteit aan gaf. Het leverde een nuttige en interessante avond op, die de aanwezigen een goede inkijk gaf in de verschillende standpunten van de stakeholders.

De stakeholders – in het Nederlands vrij vertaald ‘belanghebbenden’ – bestond uit een twaalfkoppig gezelschap. Het Scheepstra Kabinet, Stichting Landgoed Mensinge, Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld (die binnenkort hun naam laten wijzigen), de Vereniging van Volksvermaken, JUMBO Roden, Zakenkring Roden e.o., Museum Kinderwereld, Ondernemerscontact Noordenveld, Brink Roden, Recreatie Ondernemers Noordenveld en Wijkbelangen Centrum zagen zich vertegenwoordigd aan tafel in ’t Wapen van Drenthe. In een soort ‘De Wereld Draait Door’- achtige setting spraken de aanwezigen over wonen, cultuur, recreatie en toerisme, retail en verkeer. De presentatie lag in de kundige handen van Evelien Bouma, die als tafeldame zorgde dat alle belanghebbenden voldoende aan het woord kwamen, maar er desondanks genoeg vaart in de avond zat.
Tijdens het eerste onderwerp werd er gediscussieerd over wie er in het centrum van Roden zouden moeten wonen. Jan Spandaw vindt dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor jonge gezinnen in het centrum van Roden. ‘Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor jonge gezinnen om zich in Roden te vestigen. Zij vertrekken nu naar Leek. Het is belangrijk om hun een plek te geven in Roden.’ Daarnaast opperde hij om de ingang van de Wilhelminastraat te gebruiken voor nieuwbouw, om zo de entree van die straat – en dus het centrum – te verfraaien.

Tijdens het thema ‘cultuur’ namen de vertegenwoordigers van de musea het woord. Allereerst was daar Mara Bosboom van Museum Kinderwereld, die de Brink in Roden als mooi cultureel startpunt van het dorp ziet. ‘Misschien dat je er een aantal culturele routes vanuit kunt organiseren.’ Alie Folkerts, die namens het Scheepstrakabinet sprak, ziet Roden als het dorp van Ot en Sien. ‘Dat gevoel moeten we versterken. Het verhaal van Ot en Sien kan weer opnieuw verteld worden.’ Daarnaast ziet zij een rol voor de hedendaagse techniek weggelegd. ‘Je kunt bezoekers van Roden het dorp en haar cultuur laten ontdekken door middel van smartphone’, meent zij. Nina Hiddema vindt dat Roden een ‘sterk verhaal moet hebben en dit goed moet neerzetten.’ Zo zou Roden volgens haar nationale bekendheid kunnen verwerven.

Een ander punt was de marketing van het dorp. Daar ging het tijdens het onderwerp ‘recreatie en toerisme’ voornamelijk over. De aanwezigen vertelden dat het lastig was om de marketing en pr op orde te krijgen. ‘Het is vaak een ondergeschoven kindje in de organisatie’, zei Rik van der Es namens Volksvermaken. Vandaar dat er werd voorgesteld om een extern iemand aan te stellen, die de marketing namens alle partijen gaat regelen. Wethouder Henk Kosters, die tijdens de bijeenkomst in het publiek zat en na tijd een afsluitend woordje hield, vond dit een interessante opvatting. ‘Ik hou het zeker in mijn achterhoofd’, sprak hij.

Over de retail in Roden, werd het nodige gezegd. Roden wil van ‘winkelen naar brinkelen’, wat inhoudt dat ze het winkelende publiek langer in Roden willen houden en niet alleen voor de boodschappen willen behouden. Wat hiervoor nodig is, is kwaliteit, volgens de aanwezige Sjors van der Heide. ‘Er is nu te weinig aanbod. We hebben onvoldoende unieke zaken’, zei hij. De heer Borgman – die net als Van der Heide in het publiek zat – gelooft niet dat Roden in 2030 hét recreatieve winkelhart na Groningen zal zijn. ‘Er zijn teveel mensen die hun eigen belang voor het collectieve belang stellen.’

Uiteindelijk kan toch één onderwerp als hét heikele punt binnen de centrumontwikkeling worden gezien: het parkeren. De meeste aanwezigen waren voor een autoluw centrum, maar eens over de manier waarop dit moest worden gerealiseerd, werden ze niet. Jan Spandaw: ‘De Werkgroep Centrumontwikkeling die een aantal jaar geleden door de raad is aangesteld, heeft een mooi plan over de centrumontwikkeling aangereikt aan de gemeente, maar dan moet er wel op gereageerd worden. Wij zijn fel tegen op een blauwe zone, zoals dat vanavond een aantal keer is voorgesteld. Dan hou je de mensen namelijk niet in het dorp, omdat die binnen een bepaalde tijd weer weg moeten zijn. Vanuit de Werkgroep en de Zakenkring zou ik zeggen: wethouder Kosters, ga op ons voorstel in.’

Wethouder Kosters sloot de bijeenkomst af. ‘Ik ben blij met de input die wij vanavond van u hebben mogen ontvangen’, sprak hij tot de aanwezigen. ‘Het is nu aan mij om hier chocola van te maken. Het leuke is dat ik discussies aan tafel zie, die wij in het gemeentehuis ook voeren. De parkeerdiscussie bijvoorbeeld wordt al jaren gevoerd.’ De wethouder hamerde op verbinding en samenwerking tussen alle geledingen. ‘De discussie zal binnenkort gevoerd gaan worden binnen de gemeenteraad. Zij zullen hopelijk helderheid geven in de hele discussie. We zijn bezig met een mooi proces, met een boel uitdagingen. Nu moeten we zorgen dat we voor de zomer een concreet plan hebben, waarin het boerenverstand vooropstaat.’

Tijdens de borrel na afloop van de bijeenkomst, sprak de wethouder nogmaals van een uitdaging. ‘Ik vind het leuk om te sleutelen aan zo’n plan. Op den duur zullen we beslissingen nemen. Je kunt daarbij niet iedereen tevreden houden. Of ik een aantal mensen tegen de haren in zal strijken? Dat zal vast het geval zijn. In ieder geval was dit een zeer nuttige avond.’