Participatie rondom Zonnepark Zuidvelde blijft heikel punt

NOORDENVELD – Een meerderheid van de gemeenteraad in Noordenveld was voor voortzetting van de plannen rondom de aanleg van een grootschalig zonnepark in het dorpje Zuidvelde. Deze discussie zou tien minuten kunnen duren, ware het niet dat partijen zich vooral druk maakten om het gevolgde participatieproces. Dat verdiende ook volgens wethouder Kirsten Ipema niet de schoonheidsprijs. Toch vindt ze dat inwoners voldoende gelegenheid hebben gehad om mee te praten over de plannen. ‘De gemeente wilde in het begin te snel, maar uiteindelijk hebben we niets fout gedaan rondom inspraak. Als ik kijk naar wat er ligt dan biedt dat kansen voor de inwoners.’

Afgelopen woensdag werden de plannen gepresenteerd in de raadsvergadering. Hoewel wel verwacht, was er geen enkele inspreker die zijn mening wilde geven over het gevolgde proces. Publieke belangstelling was er wel degelijk op de tribune, maar die vertrok stilletjes nadat het punt op de agenda was afgehandeld. Het lijkt erop dat in de toekomst gekozen wordt voor een rechtelijke uitspraak op dit gebied.

Het Zonnepark komt te liggen op de weilandentussen Zuidvelde en Peest. Na kritiek vanuit de omgeving op de oorspronkelijke grote van het park vond een aanpassing plaats in het aantal hectares. In de planvorming is nu sprake van een oppervlakte van 109 hectare. Ook wordt het zonnepark beter ingepast in de omgeving zodat die ‘natuurlijker’ oogt. Raadslid Frederik van Lookeren Campagne van D’66 vond dat prima. ‘Zo komt de natuur tot rust en is er ruimte voor vogels en andere dieren. Intensieve landbouw is schadelijker voor de natuur dan dit zonnepark,’ betoogde hij. Het is altijd jammer dat tegenstanders altijd meer aandacht krijgen dan voorstanders.’

Betrokkenen bij het zonnepark zijn de drie bedrijven Ankehaar Solar, TPSolar en Chint. Energie Coöperatie Noordenveld is bij een tweetal initiatieven betrokken. In totaal wil men 560.000 panelen plaatsen op het boogde terrein. De gemeente streeft ernaar dat de helft van het zonnepark in eigendom komt van lokale eigenaren

Stevige kritiek op het participatieproces kwam vooral uit de hoek van CDA, VVD en Lijst Groen Noordenveld.  Volgens CDA’er Gerard Willenborg had het college veel eerder kunnen ingrijpen om met bewoners in gesprek te gaan. ‘Bewoners voelden zich overvallen door de plannen die voorzagen in een te grootschalig zonnepark.  Bewoners zijn in een fuik gezwommen. Ondanks het aantal zienswijzen is er nauwelijks iets aan de plannen veranderd,’ zei hij. Nanda Emmens van de VVD sloot zich aan bij die kritiek. ‘Het plan is met stoom en kokend water gepresenteerd. Onbegrijpelijk dat dit niet tijdig is gecommuniceerd. Omwonenden voelen zich tot op dag van vandaag niet gehoord.’

Al die kritiek op het participatieproces werd raadslid Hendrik Smeenge van Gemeentebelangen toch iets te gortig. ‘Laten we de opmerkingen bewaren voor later als we dit proces gaan evalueren. Dit zonnepark is voor niemand tot last. Alleen als je in het vliegtuig vanaf Eelde komt, zie je het liggen.’ Uiteindelijk stemden GroenLinks/PvdA, Gemeentebelangen, D’66 en Christen Unie voor de plannen. Een meerderheid wil de komst van het zonnepark doorzetten. Op woensdag 1 februari zal er een definitief besluit worden genomen in de gemeenteraad.