Participatieraad voor gemeente Noordenveld

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld stemt in met advies om te komen tot een brede participatieraad voor het sociaal domein in de gemeente Noordenveld. Vanaf 1 januari van dit jaar is de gemeente – op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet – verplicht om clientenparticipatie te organiseren. Cliënten of hun vertegenwoordigers moeten worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten. Het huidige Wmo-platform van de gemeente Noordenveld vertegenwoordigt cliënten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit volstaat niet meer, omdat met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 er nieuwe doelgroepen zijn bijgekomen. Ook vanuit de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de gemeente te maken gekregen met nieuwe doelgroepen. Kortom, er zijn andere vormen van clientenparticipatie nodig. Het Wmo-platform heeft dit gesignaleerd en opgepakt. Ze willen komen tot één brede participatieraad voor het sociaal domein, waarin al deze cliënten worden vertegenwoordigd.