‘Participatiewet schept verwarring’

Meedoen klinkt simpel. Maar onder welke condities en waaraan en hoe. Zomaar wat vragen als het om samenwerking gaat. Want daar gaat het om als je het over participatie hebt… Als je het wettelijk wil vastleggen dan  begint de poppenkast pas goed. Het is een wet die dit jaar moet worden aangenomen. Door het parlement. De gemeentes moeten het uitvoeren. Dat is de theorie. Zoals altijd is de praktijk weerbarstiger dan van te voren gedacht. Dat bleek maar weer eens woensdagavond tijdens de debatten in de Raad van Noordenveld. Hoe een tussenstop al tot verwarring leidde. Huiver mee…Nu stonden er meer opmerkelijke punten op de agenda. Wat bijvoorbeeld moet er gebeuren met de leegstaande school in Roderesch. Het college kwam met een plan die voor € 1 te verkopen aan de dorpsgemeenschap. Voor verenigingsactiviteiten… De school krijgt die bestemming. De gemeente blijft steun verlenen voor groot onderhoud en sloop en bestemming van de Roegte. Er was zelfs een inspreker. Een beroepsinspreker, dat wel. Johan Kasper, de kleine man, die de dorpsvereniging RAS aanvoert… Meestal zingt hij hetzelfde liedje als LGN: het gemeentebestuur jaagt ons geld en de grond er door. Dit keer niet. Johan was vol lof over het college… Deze ene keer… De raad ook… Aangenomen! De Regiovisie trok weer de aandacht. Dit keer is er totaal €12 miljoen gereserveerd. Waals (LGN) riep op tot bezuiniging. Westendorp (CU) riep dat dit buiten de orde was. Hij noemde de notitie democratisch legitiem. VVD’er Robert Meijer ging deze taal te ver en van het hele rapport… te “warrig wazig, wollig en mistig…” Hij pleitte voor meer doorzichtelijkheid… een concrete vraag: krijgt Roden zijn koophart… kan dat. Opmerkelijke klaarheid uit de hoek van de VVD. Zo uitgesproken heb ik Robert Meijer nog nooit gehoord. Als zijn fractievoorzitter er weer niet is (Arnold Rossing) en diens voorganger Nico Bossina vertrokken, komt kennelijk de ware volksvertegenwoordiger boven… Burgemeester van der Laan is in zulke gevallen niet te beroerd om heel nuchter de druk van de ketel te halen… “Die 12 miljoen is een bedrag bedoeld voor alle deelnemende gemeentes. De een is heel wat groter dan de ander. Allemaal hebben ze belang bij een zo groot mogelijk deel van de koek. Kwestie van aansprekende voorstellen in te dienen…” Voor Waals raakt zo de noodzaak om te bezuinigen er gauw van af…
Tja ook de uitvoering van de participatiewet is een gezamenlijk samenwerkingsverband. Daar rust geen zegen op. Denk maar aan Novatec en zijn wormvormig aanhangsel Novawork. Doen we gezamenlijk met 4 Westerkwartierse gemeentes. De ISD met twee uit Westerkwartier. Zelfde verhaal. Voor ons lag de notitie “Uitvoering Participatiewet en Werkgeversbenadering…”  Alex Wekema (wethouder PvdA) wees op het geimproviseerde karakter van deze notitie. “Het is een compromis” wist hij een aantal malen uit te brengen… “Het gaat om de laatste stand van zaken…” Er werd zeer verschillend op gereageerd. Alex’ notitie kreeg opmerkelijke steun uit de hoek van Henk Koekoek (LGN) en Jeroen Westendorp (CU) Hendrik noemde het zelfs “een toetsingskader voor toekomstige kwaliteit van de dienstverlening”. Deze woorden en die uit het rapport dreven het opmerkelijke nieuwe commissielid van de VVD Detry Hekman zichtbaar tot wanhoop. Voor haar was er zo geen touw meer aan vast te knopen. Ze had haar uiterste best gedaan vat op de notitie te krijgen. Vooral matchpunt voor de beoogde werkgeversbenadering… Ze deed haar best, maar al gauw klonk het als een verslag van een tennispartijtje: Matchpoint…! En dat terwijl 3 gemeentes en een rits deskundigen, waaronder oud politica Marjanne Sint er rapporten over hadden geschreven. Het raadslid Gerard Willenborg (CDA): “Prachtige volzinnen van Marjanne Sint… Maar we hebben er niet zoveel aan…” De PvdA wou zelfs met een “verduidelijkende” motie komen, bij monde van Wietze  de Wind. Dan zullen ze er inmiddels wel achter zijn gekomen zijn dat Alex nu al voor de tweede keer meldde, dat de cijfers in een rapport van de ISD bij de griffie ter inzage liggen… Zij liggen er niet! Niet de kritische raadsleden zijn daar achter gekomen… Neenee Uw aller luis in de pels hemzelf heeft de ter inzage bij de griffie liggende papieren gezocht. Ondanks hulp van de medewerkers ter griffie… niet gevonden.  Goed advies Alex Wekema… Zit die hotemetoten bij de ISD goed achter de vodden aan. Die “klant”managers, zoals ze zich bij voorkeur noemen. Anders nemens ze een loopje met jou! De gekozen vertegenwoordiger van het volk… voor de duidelijkheid… De naderende participatie is anders te verwarrend. Schep duidelijkheid! Oh ja nog wat positiefs. Links en rechts waren aangenaam verrast over het optreden van Tineke Nieboer als vervangend commissievoorzitter. Marry Brink was verhinderd door opnieuw tragische familieomstandigheden. Steun haar, lieve mensen, onze geliefde voorzitter! Wat verder opviel is dat het gezag dat de ouderen in de raad uitstralen. Ben zelf ook niet meer de jongste, vandaar. Een bezoek waard aan Uw raad. Let dan op Jan Kemkers, Anne Doornbos en niet te vergeten Uw eigen burgemeester Hans van der Laan…