‘Pas over drie maanden heb je een goed beeld’

 Afval: nog geen oplossing voor gastouderbureaus

RODEN – Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Noordenveld deed de afgelopen periode nogal wat stof opwaaien. Mensen klaagden steen en been. Konden zich niet redden als de container met restafval slechts eens per maand geleegd zou worden. Zouden amper nog buiten kunnen lopen vanwege de stank van de container en scheiden? Wat gaf dat een extra werk. Zeker voor tweeverdieners die het al zo druk hebben met hun carrière en het onderbrengen van hun kinderen. Kortom: Noordenveld vond het allemaal maar niets. En bovendien: het afval werd in Wijster toch allemaal op één en dezelfde hoop gegooid, zo wisten zogenaamde insiders zeker. Nu, een kleine maand verder, kan objectief gesteld worden dat Noordenveld het scheiden van afval helemaal geen probleem vindt. ‘De storm is wat gaan liggen, maar pas over drie maanden kan ik vertellen hoe het nou werkelijk gaat’, zegt wethouder Henk Kosters.

Er was reuring en de telefoon op het gemeentehuis ging voortdurend toen vanaf 1 januari van dit jaar het nieuwe afvalbeleid in werking trad. Met name het feit dat de grijze container nog maar een keer per maand geleegd werd, deed nogal wat stof opwaaien. ‘Het is nu een stuk rustiger, zeker nadat we na twee weken nog duidelijker hebben gecommuniceerd dat mensen met minimaal twee kinderen die nog ‘in de luiers zitten’ gratis een extra container aan kunnen vragen via de Afvalcoach. Verder merken ook wij dat mensen van scheiden een soort van sport hebben gemaakt. Ze vinden het zelfs leuk en zien het als een uitdaging zo weinig mogelijk restafval over te houden. Ondertussen hebben ongeveer zestig mensen al een gesprek gehad met de Afvalcoach. De problematiek wat betreft mensen met luiers – ook mensen dus met incontinentieproblemen- moet je zien als aanloopproblemen. Voor de laatste categorie geldt: bij overleg van een medische indicatie kan ook deze groep een extra container krijgen’, zegt Kosters.

Dat het voor heel veel mensen al meteen duidelijk was hoe afval goed te scheiden, zegt volgens Kosters veel over de campagne die gevoerd is. ‘Die heeft z’n dienst bewezen’, laat de wethouder weten, die ook zegt dat de al doorgevoerde wijzigingen niet de laatste veranderingen zullen zijn. ‘Vorig jaar hebben we een aantal pilotprojecten gehad in onder meer Norg en Nietap met de groene container. In de zomermaanden hebben we die in Norg om de veertien dagen en in Nietap wekelijks laten legen. Vooral het project in Nietap was succesvol. Misschien gaan we daar mee verder. Misschien inderdaad, omdat we eerst moeten onderzoeken of dit ook daadwerkelijk haalbaar is. ‘ Waar geen oplossing voor is, zijn de zogenaamde gastouderbureaus. Ook zij klagen vanaf begin dit jaar. In Noordenveld huisvesten behoorlijk wat van dit soort bureaus, die kinderen in huiselijke setting opvang bieden; voor en na schooltijd. ‘Dat is nog best een ingewikkelde kwestie’, laat Kosters weten. ‘Het is een aandachtspunt, maar een oplossing is er nog niet. Voorlopig zullen mensen met zo’n bureau dit zelf op moeten lossen.’ Ondertussen denken ook winkeliers en ondernemers na over afval. ‘Ze staan voor de optie: of ze doen met ons mee of ze gaan in zee met een commerciële partij. Mijn indruk is dat men meer neigt naar de commerciële kant. Dan worden de containers geleegd wanneer ze willen en kunnen ze bovendien alles in één container doen. Ook die ontwikkeling monitoren we. Mijn conclusie? Dat we volgens mij aardig op weg zijn en dat mensen op zich geen moeite hebben met het scheiden van afval. Dat is een gedragsverandering die de bevolking redelijk snel oppikt. Nu is het aan ons te evalueren en te kijken waar nog knelpunten zijn.’

‘Laat de container ietsje open’
Ander probleem wat aan de orde kwam, is de factor stank. Mensen met jonge kinderen en dus luiers zien nu al op tegen de zomermaanden. Staat er een maand een container vol poep- en plasluiers in de tuin. Die container zal niet naar viooltjes ruiken, zoals mensen ook bang zijn voor diertjes als maden en vliegen. Een tip die de Afvalcoach in dit kader verstrekt is het iets open laten van de container. Dat kan met bijvoorbeeld een pen of potlood. Dan wordt de walm bij het ineens openen van de container vermeden en zal de stank zich geleidelijk verspreiden. Poepluiers schijnen op een bepaald moment te ‘stoppen’ me stinken, de geur is dan de container al uit. Luiers in afsluitbare zakken in de container gooien is ook een must, wil je iets van stank voorkomen. Maden? Soms ontkom je daar niet aan. Indien er maden zijn, is het geheel open zetten van de container een optie want vogels schijnen de diertjes dan zonder scrupules uit de container te halen en op te eten. Tenslotte: onderin de container wat kattengrit. Tegen lekkage.