Personeelstekort dreigt bij de gemeente Noordenveld

‘Vooral op het gebied van vergunningen is een tekort’

RODEN – Tijdens de bespreking van de begroting stipte burgemeester een steeds groter wordend probleem aan op het gemeentehuis. Er dreigt steeds meer een personeelstekort. Vooral op het gebied van de dienstverlening naar de inwoners toe en dan specifiek de vergunningen is nu al een tekort. ‘Dat houdt in dat onze inwoners langer op vergunningen moeten wachten, in dit geval,’ legt burgemeester Smid uit. ‘Dat is niet wat wij willen, maar het is een landelijk probleem. Daarnaast hebben wij te maken met concurrentie van de gemeentes Groningen en Assen. Daar trekken goede krachten sneller heen.’

Het is niet alleen een probleem op het gemeentehuis in Roden. Landelijk kampt de overheid met een tekort aan personeel. Er staan in totaal 30.000 vacatures open. Volgens ingewijden in de publieke arbeidsmarkt heeft de overheid dat vooral aan henzelf te wijden. Al jaren is bezuinigen het credo en blijven arbeidsvoorwaarden achter bij het bedrijfsleven. Als er crisis is roepen deze werkgevers van de publieke sector dat ‘een loonsverhoging in deze zware tijden niet uit is te leggen’. Zelfs nu, nu de druk in de publieke sector groter is dan ooit, weigeren gemeenten te investeren in hun personeel. Steeds meer jonge ambtenaren, vooral onder de 45 vertrekken of denken over weggaan, terwijl de vergrijzing al tot forse uitstroom leidt. Nieuwe mensen aantrekken lukt niet. Een recente uitzending van Nieuwsuur legde dat pijnlijk bloot. ICT-studenten op het hbo peinzen er niet over om voor een gemeente te gaan werken.

De begroting van volgend jaar lijkt in grote lijnen op orde te zijn. Grote bezuinigingen blijven volgend jaar uit. De gemeente gaat uit van een positief saldo van 20.000 euro. Echter de financiële positie blijft kwetsbaar. Vooral omdat een duidelijk toekomstbeeld vanuit Den Haag uitblijft door een demissionair kabinet. Huishoudens moeten wel rekening houden met een verhoging van de woonlasten van ruim dertig euro. De rioolheffing wordt twintig euro duurder en aan de afvalstoffenheffing wordt vijftien euro meer betaald. Een aantal, kleiner bezuinigingen worden wel doorgevoerd. Er wordt een keer minder op straat geveegd, het programma op het gebied van recreatie en toerisme wordt uitgekleed en de aanschaf van waterstofauto’s wordt op de lange baan geschoven. Extra geld voor het dreigend personeelstekort is echter niet beschikbaar.

De aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning kan in sommige gevallen wel een half jaar gaan duren. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Dat komt mede door de grotere aantallen aanvragen en het personeelstekort. Bij navraag blijkt dat het niet een van de meest geliefde werkplekken is van het gemeentehuis. Ambtenaren krijgen te maken met de steeds mondiger wordende burgers. Vooral omdat de aanvragen nu langer gaan duren en de maatschappij aan het polariseren is. Een medewerker van de gemeente zegt in een reactie De Krant dat de gedachte om elders te solliciteren weleens in het hoofd rondgaat. ‘Dat idee krijg ik nu steeds vaker,’ vertelt de ambtenaar. ‘De druk ligt heel hoog nu. En drukte is normaliter leuk, maar het loopt nu echt de spuigaten uit. Ik ben af en toe echt aan het rondkijken.’

Gemeentesecretaris Marinus van der Wal is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid op het gemeentehuis. Hij zit ziek thuis. Zijn taken worden overgenomen door Greta Hoving. Tot op heden heeft zij niet gereageerd op het verzoek voor een reactie of interview.