Piet de Vries schreef een leuke thriller annex schelmenroman over een van de meest aansprekende Tolberter oudejaarsstunts

Tolbert Piet de Vries

Komende zaterdag krijgt Leekster oud-burgemeester Siepie de Jong het eerste exemplaar ‘Van Gogh los’

TOLBERT – Je zou het ruim 70-pagina’s tellende boekje ‘Van Gogh los’- leuke en ook treffende woordspeling op de enkele jaren geleden met veel succes op tv uitgezonden drama- & misdaadserie ‘Van God los’- nog het best een leuke thriller annex schelmenroman(netje) kunnen noemen. Maar het is ook een stukje streekgeschiedenis waarin de folklore van het zuidelijk Westerkwartier – en dan Tolbert in het bijzonder – centraal staat, dit alles gebaseerd op De Vries’(1949, Niezijl) persoonlijke ervaring. De nog steeds actieve zakenman is naast een begaafd verhalenverteller en -chroniqeur, ook toneelspeler, -regisseur en –schrijver. Als vooral Tolberter – de plaats waar hij decennia heeft gewoond – hecht hij op latere leeftijd steeds meer aan de cultuurhistorie van deze streek, die hij inmiddels in diverse kortere verhalen heeft vastgelegd.

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw maakte Piet de Vries deel uit van een ondernemersgroep uit Tolbert. Deze groep organiseerde jarenlang op oudejaarsdag een ludieke stunt met als primaire doel publiciteit te zoeken om iets, de Tolberter gemeenschap betreffende, onder de aandacht te brengen. “Maar,”vertelt De Vries met klem in de woonboerderij die hij (ook al weer sinds jaren) aan de Carolieweg in Zevenhuizen, betrekt, “we wilden met deze stunts altijd een voorbeeld zijn voor de jeugd, dus leuke dingen organiseren zonder zinloze vernielingen aan te brengen.”

Met een van deze acties, die in 2002, loopt het echter uit de hand. Dat ging over een landelijk veel opzienbarende quasi losgeldactie van de Tolberter oudejaarsclub, die (bijna) heel het land in rep en roer bracht. Er waren namelijk op simpele wijze enkele peperdure Van Gogh schilderijen uit het Van Gogh-museum in Amsterdam gestolen en de oudejaarsclub haakte daarop ludiek, achteraf misschien wat té, in. Piet de Vries werd toen samen met een vriend opgepakt en met veel bombarie overgebracht naar de cel in Amsterdam. Als hij daar samen met ander ‘geboefte’ in een getralied busje wordt overgebracht naar een ander cellencomplex, besluit hij dat hij ‘ooit’ het hele absurde maar ook boeiende verhaal zal opschrijven. En dat op schrift stellen heeft hij nu gedaan.

In het boekje ‘Van Gogh los’ beschrijft Piet de Vries op een vooral humoristische manier de gang van zaken over, nuchter beschouwd, deze doldwaze kwajongensachtige klucht waarin niets en niemand – hijzelf niet, maar evenmin de autoriteiten in wereldstad Amsterdam – wordt ontzien. Ook andere stunts komen aan de orde. Het boekje waarvan komende zaterdag 21 november rond 15.00 uur in de CazemierBoerderij (het dorpshuis) Hoofdstraat 27 in Tolbert het eerste exemplaar aan oud-burgemeester van Leek, Siepie de Jonge, zal worden aangeboden, is daarna voor iedereen beschikbaar met een persoonlijke opdracht van de auteur. De prijs bedraagt dan 10 euro; in de reguliere boekhandel is het daarna tegen 12.50 euro verkrijgbaar. Het ISBN nr is 978 90 8759-557 9.