Piet de Vries

piet de vries zevenhuizen 2012

Functie: Voorzitter Stichting Fredewalda Beheer, Tolbert

“Het is maar de vraag, of er nog ‘voorzitter’ bij mijn functie omschrijving moet staan. Want mijn taak, nee: ónze taak want we hebben dit met elkaar gerealiseerd, zit er op. En mijn taak als voorzitter van de grote club van vrijwilligers, die de ‘ombouw’ van de historische Cazemier Boerderij aan de Hoofdstraat in Tolbert tot, kort samengevat, multifunctioneel dorpscentrum met een nog bredere uitstraling heeft gefikst, nu dus ook. Binnenkort, en misschien is dit als u dit leest al gebeurd, neemt Meindert Bouma als voorzitter van de overkoepelende Stichting Oudheidkamer Fredewalda ook deze voorzittershamer symbolisch weer in handen. Of ik een tevreden man ben? Dat mag je wel zeggen. Ik blijf zeker vrijwilliger. Meer dan tien jaar hebben we er met elkaar aan gewerkt om de boerderij te restaureren en te revitaliseren tot het complex dat het nu is geworden. Dat ging door diepe dalen, met ups en downs. Ik zal u alle te overwinnen obstakels, vooral in de financiering, besparen maar ik kan u verzekeren dat ik er heel wat nachten over heb gepiekerd. En met mij velen. Maar wat zíjn we trots op het bereikte resultaat. Twee jaar geleden kwam ik ook in deze rubriek aan het woord. Mijn slotwoorden waren toen, dat ik er van overtuigd ben dat in de Cazemier Boerderij het hart van het Westerkwartier cultureel zal gaan kloppen. En dat Tolbert, sterker: de hele regio, met de Cazemier Boerderij en de herbouwde Postwagen nu een perfecte evenementen accommodatie annex dorpshuis zal krijgen. Dat klopt nu al. Zo heeft De Postwagen een prachtige theaterzaal en een idem dito restaurant en is de Cazemier Boerderij vooral afgestemd op het verenigingsleven en heeft ze ook een aantal vaste huurders, die een sluitende exploitatie mogelijk maken. We bijten elkaar niet, integendeel! Samen vullen we elkaar aan. Het historische voorhuis van de boerderij heeft een museale functie. Centraal staat hier de maquette van Tolbert zoals het dorp er in 1925 uitzag. Daarbij geven films en foto’s de verhalen van Tolbert een nog ‘dieper’ gezicht. We hebben al veel bezoek gehad, maar u kunt er elke zaterdag en zondag tussen 13.30 en 17.00 uur terecht voor een rondleiding. Groepen zijn op afspraak welkom. Verschillende ruimtes in de Cazemier Boerderij zijn ook te huur voor vergaderingen en bijeenkomsten. Meer weten? Klik dan www.cazemierboerderij.nl even aan.”