Piet en Gerrit erelid van Harmonie Leek

ereleden

LEEK – Gerrit Bazuin en Piet van der Zwaag zijn beiden benoemd tot erelid van CMV Harmonie Leek. Dit als dank voor
hun verdiensten en jarenlange inzet voor de vereniging. Nadat beiden benoemd waren tot erelid werd bovendien de hoop uitgesproken dat de heren nog heel lang lid van de vereniging zullen blijven ook.  Beiden spelen overigens nog steeds mee in het orkest. Het bestuur is trots op zo’n gemengd ledenbestand: van 8 tot 86 jaar.