Pilot kunststofsortering Leek

LEEK – De gemeente Leek organiseert in samenwerking met de andere drie Westerkwartiergemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn een pilot om een klein deel van het kunststofmateriaal dat via de milieuzak wordt ingezameld, handmatig te gaan sorteren. Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de op- en overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van dit ingezamelde materiaal. Het ingezamelde kunststofmateriaal uit het Westerkwartier gaat momenteel op transport naar een sorteerinstallatie in Duitsland en van hieruit wordt het gesorteerde product in de markt gezet. De gemeenten krijgen op basis van de uitgesorteerde hoeveelheden die vermarkt worden een vergoeding vanuit het Afvalfonds. In het kader van de hedendaagse participatiesamenleving hebben de Westerkwartiergemeenten behoefte aan meer inzicht of de sortering volledig handmatig, middels het principe van social return, kan gebeuren en wat de effecten hiervan zijn op de kwaliteit van het gesorteerde kunststof, de vermarkting en de vergoedingen die de gemeenten hiervoor krijgen.

Deze pilot gaat van start op 4 april en duurt maximaal drie maanden. In een kleine opstelling zullen vier werknemers de verschillende kunststofstromen uitsorteren. De pilot vindt plaats bij Gebroeders Hummel Recycling in Leek.