Pilot met ‘conceptvergunningen’ krijgt vervolg; verplaatsing Rodernacht heeft positief effect

Rodermarkt-2015-14

Evaluatie Rodermarkt

RODEN – Stichting Volksvermaken, Stichting Jaarbeurs van het Noorden, horecaondernemers, de gemeente en de adviserende partijen GHOR (inzet van hulpdiensten), Veiligheidsdienst Drenthe en de politie hebben onlangs de Rodermarkt geëvalueerd. In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat er zich, zoals al eerder gemeld, amper noemenswaardige incidenten voor hebben gedaan. Bovendien bleek de pilot met betrekking tot het verlenen van zogenaamde ‘conceptvergunningen’ een schot in de roos én bleek het verplaatsen van de Rodernacht van de maandag naar de zaterdag een positief effect te hebben op met name de organisatie van de Roder paarden- en warenmarkt.

Eerst de vergunningsverleningsprocedure. Dit bleek jaar in jaar uit weer een moeizaam en behoorlijk arbeidsintensief proces. De gemeente moest veel moeite doen om alle vergunningaanvragen compleet te krijgen en door de organiserende partijen werd het vergunningstraject ieder jaar weer gezien als een administratieve last. In de praktijk werden de laatste vergunningen pas in de week voor Rodermarkt verstrekt. Daarom werd het traject dit jaar op een heel andere manier ingestoken. Er werd een pilot gedraaid met zogenaamde ‘conceptvergunningen’. Doel: de dienstverlening vanuit de gemeente richting organisaties van de evenementen te verbeteren en als bevoegd gezag meer grip te krijgen op de planning binnen de eigen organisatie. De pilot hield in dat op basis van de ervaringen van de voorgaande jaren de gemeente conceptvergunningen opstelde en verzond naar de organiserende partijen. In de concepten werd vastgelegd wat het jaar ervoor ook was vergund. Indien de organisator andere zaken vergund wilde hebben of het niet eens was met de voorschriften die werden gesteld, dan kon een zienswijze worden ingediend. Indien de organisator akkoord was, werd de definitieve vergunning verstrekt. Zowel gemeente, de organiserende en adviserende partijen hebben het proces als erg positief ervaren. Het lukte de gemeente nu zelfs om alle vergunningen voor 1 juli te verlenen. De doelstellingen van de pilot werden bereikt, waardoor voorgesteld wordt de pilot voortaan vast te stellen als werkwijze.

Ook over de Roder(waren)markt zelf, was iedereen erg tevreden. Volksvermaken, de politie en de gemeente ontvingen de verplaatsing van ‘de nacht’ naar de zaterdag als positief. Zowel openbare werken als Volksvermaken hadden minder problemen met de opbouw van de waren- en paardenmarkt omdat publiek niet meer op straat zwierf. Verder hoefden er minder auto’s weg te worden gesleept, omdat het uitgaanspubliek al naar huis was. De politie hoefde ook al veel minder inzet te plegen op het weghouden van uitgaanspubliek tijdens de opbouw van de markt. De gemeente ziet overigens al jaren een verbetering van het naleefgedrag met betrekking tot brandveiligheidsvoorschriften en denkt dat de jaarlijkse controles hier een bijdrage aan hebben geleverd.
Alcohol dan. Er zijn door BOA’s vijftien bekeuringen uitgedeeld aan personen jonger dan achttien jaar voor het in bezit hebben van alcohol. Het Rode Kruis gaf aan dat in vergelijking met voorgaande jaren er minder alcoholmisbruik onder jongeren is gesignaleerd. In opdracht van gemeente of de politie werden tijdens de opbouw van de paarden- en warenmarkt vier auto’s weggesleept. Dat is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Een persoon maakte bezwaar tegen het wegslepen van zijn auto. Hij diende een bezwaarschrift in en de behandeling loopt. Politie en het Rode Kruis spreken samen van een ‘rustige’ Rodermarkt, zeker in vergelijking met voorgaande jaren. Er is tijdens Rodermarkt maar één aanhouding verricht. Verder heeft men niet handhavend op hoeven treden op de overtreding van de sluitingstijden, zoals in 2014 wél het geval was. Het Rode Kruis liet bovendien weten minder ‘ernstige’ gevallen te hebben behandeld.