Pim Hangjas

image

De man met de hamer (voor 11.08.15)

Functie: Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afd. Noordenveld

“Ik ga mijn laatste jaar in als voorzitter van de afdeling Noordenveld van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dat is de belangenvereniging van ondernemers die in de horeca-sector hun brood verdienen. Nederland telt 254 van die afdelingen met in totaal meer dan 20.000 leden. Onze doelstelling is om een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor onze bedrijfstak te bevorderen. Landelijk doen we dat door invloed uit te oefenen op de nationale en internationale regelgeving op dit gebied. Als afdeling Noordenveld richten we ons vooral op het onderhouden van goede contacten en relaties met lokale beleidsmedewerkers en politici. Ons primaire uitgangspunt daarbij is, dat wetgeving en beleid zo veel mogelijk ten goede komen aan alle onze leden horeca-ondernemers.

De afdeling Noordenveld van KHN telt 50 horeca-ondernemingen onder zijn ledenbestand. Dat zijn café’s, café-restaurants en hotels. Daaronder vallen niet de ongeveer dertig andere (semi)horeca-ondernemingen in de gemeente, zoals cateringbedrijven en veelal geprivatiseerde dorpshuizen, clubkantines en (semi)illegale drankhokken. Cateringbedrijven hebben doorgaans niet de problematiek waarmee horeca-bedrijven te maken hebben. Dorpshuizen en clubkantines werken vaak met vrijwilligers; zij zijn in feite een vorm van ‘oneerlijke concurrentie’ voor de gecertificeerde horeca-zaken. Dat is voor ons een heikel punt, ja.

Als belangenbehartigers bieden we onze leden ook tal van reducties, juridische hulp en voordelen met betrekking tot afdrachten en andere zaken. We proberen onze leden – simpel gezegd – met de tijd mee te laten gaan en geven hen daarvoor graag adviezen. Zoals aanpassen aan de eisen die de jeugd, immers de toekomst, aan de horeca stelt. Ons bestuur waarin alle ‘disciplines’ zitting hebben, is daar alert op.

Zelf run ik nu een administratiekantoor dat ook in de horeca-sector actief is, ik kom oorspronkelijk uit die wereld. In Haarlem heb ik jarenlang een horeca-gelegenheid bestierd en ik ben twaalf jaar exploitant van de Herberg van Es in Roderesch geweest. Als bestuur kennen we de ins en outs van de branche op ons duimpje; we willen met elkaar die kennis graag voor onze leden benutten.”