Plaats: Agora, Leek

Leek OG AGora

Leek OG Agora1Leek OG Agora1-2Leek OG Agora3Leek OG AGora-3Leek OG AGora-4Leek OG AGora-5Leek OG AGora-6Leek OG AGora-7Leek OG AGora-8Leek OG AGora-9Plaats: Agora, Leek
Datum: 3 februari
Tijd: 14.00 uur

LEEK – Volgens deskundigen is ieder kind creatief. Kan ieder kind toneel spelen, dansen, schilderen of muziek maken. Vaak (of beter: te vaak) komen die talenten niet tot ontplooiiing. Pa en moe kunnen het zich namelijk niet veroorloven om dergelijke zaken voor kun kinderen te bekostigen. Te duur. Liever goed en genoeg te eten dan dat zoonlief op gitaarles. Dáár is het Provinciaal Jeugdcultuurfonds voor opgericht. Na Groningen en Hoogezand – Sappemeer, sloot Leek zich woensdag officieel als derde gemeente aan.

Burgemeester Hoekstra– uiteraard in mooi blauw pak- mocht de opening verrichten. Hij is blij met het feit dat zijn gemeente zich aangesloten heeft. Het fonds maakt het namelijk mogelijk dat jongeren uit gezinnen met een smalle beurs – een mooie uitdrukking voor leven op of rond de armoedegrens – wanneer ze dat willen ook buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek, beeldende activiteit, theater of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120 procent van het minimuminkomen kunnen terecht bij het fonds, dat er is voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Behalve dat het buitengewoon vervelend is als je een portemonnee van uienleer hebt – je krijgt de tranen in de ogen als je er in kijkt- ligt ook isolement op de loer. Dat je als kind aan de zijlijn staat, niet mee kunt doen. Terwijl je wel degelijk talent hebt. Misschien wel extreem getalenteerd bent zelfs.

De voorzitter van het fonds was er. Uiteraard, net als wethouder Hans Morssink, die er ook bij deze gelegenheid uitzag als een echte wethouder: in pak. Ook gezien: Age Wim van der Zee. De kindervriend en entertainer uit Leek is tegenwoordig voetbaltrainer omdat een hardnekkige voetblessure voorkwam dat hij zijn talenten verder op het veld kon ontplooien. Helaas is er nog geen fonds dat Age Wim van een nieuwe – en goede- voet voorziet. Buurman Sikko Cazemier schrok van achter zijn bureau in zijn naastgelegen kantoor op en wilde ook weten wat er bij Agora gaande was. Sikko droeg- ook al geen nieuws- geen pak. Volgens verhalen droeg Sikko alleen een pak toen hij trouwde.

Burgemeester Hoekstra liet weten dat zijn gemeente tot en met 2018 elk jaar vijfduizend euro in het jeugdcultuurfonds stort. Met dat geld – zo liet de voorzitter weten- honoreert het fonds uitsluitend aanvragen voor cursussen bij erkende culturele instellingen of aanbieders, waarbij maximaal 450 euro vergoed wordt voor een jaar op les. Na dat jaar kan eventueel een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Het fonds wordt – ook al geen verrassing- gesteund door de Rabobank, de bank die al zoveel goede doelen ondersteunt en zich daarmee onderscheidt. Voor de start van het fonds in Leek stortte het vijfduizend euro waarmee het gestalte geeft aan haar eigen opdracht: kansarme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. ‘ Door deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek, theater of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Het verbreedt hun horizon Door deze creatieve vermogens van kinderen te stimuleren, hebben ze in hun latere leven meer kansen.’
Dit jaar zullen ongeveer dertig kinderen uit de gemeente Leek op deze manier deel kunnen nemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten. Dertig kinderen die anders aan de zijlijn hadden gestaan. In een isolement waren geraakt. Kinderen van wie hun aanwezige talenten niet ontplooid zouden worden. Dan nog even ter info: het fonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs. De aanvraag voor een vergoeding van de kosten wordt voor het kind gedaan door die intermediair, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie (leerkrachten, schoolarts, maatschappelijk werker of medewerker van een welzijnsinstelling). Goedkeuring? Dan zorgt het fonds voor directe betaling aan de cultuuraanbieder. Hoe simpel en hoe geweldig voor kinderen uit deze doelgroep!