Plaats: SWS De Schans, Een

Datum: 22 maart
Tijd: 11.00 uur

EEN – SWS? Wat is dat? Nou beste mensen, dat staat voor SamenWerkingsSchool. In Een dus, in het werkelijk adembenemend mooie multifunctionele gebouw dat luistert naar de naam De Schans. Daar dus, daar vond woensdagmorgen de Nationale Boomplantdag plaats. Wethouder Kosters en burgemeester Smid – ook wel Henk en Klaas genoemd- kwamen in de degelijke Opel aan – Henk reed- en plantten samen een boom. Ze droegen laarzen en Kosters, overduidelijk de tuinman van de twee, had wormen bij zich. En die wormen maakten het verschil ten opzichte van andere, vergelijkbare dagen.

Want de boomfeestdag staat jaarlijks gepland en verzandde de afgelopen jaren wat in leerlingen die vooral wat leunden tegen boompjes of op ander tuingereedschap en ondertussen kijkend naar de mensen die voorbij liepen of fietsten. De wormen echter, maakten het weer veel interessanter. Dat ondervond zeker Kosters. ‘Kijk maar eens’, zei de wethouder, nadat hij een pakketje opensneed. De teleurstelling was aanvankelijk groot bij de leerlingen, toen zij niet veel mee zagen dan zand. ‘Wacht maar af, ik ga wroeten’, vervolgede Kosters. En warempel: daar kwamen de wormen. De leerlingen van De Schans kregen allemaal een emmertje wormpjes mee. De beestjes werden uitgezet nadat de bomen waren geplant. Niet zomaar, want wormen hebben een functie, zo wisten ook de leerlingen te vertellen. ‘Het was overigens al weer de zestigste keer dat er nationaal een boomfeestdag gehouden werd. Thema dit jaar was ‘bomen verbinden’. Door samen met kinderen op deze dag bomen te planten in Nederland, wil de organiserende stichting bijdragen aan een duurzamere wereld en kinderen betrekken bij natuurontwikkeling. Burgemeester Smid was in pak, maar droeg wel laarzen. ‘We willen hier als Noordenveld graag aandacht aan besteden door beplanting aan te brengen. Door kinderen zelf een boom te laten planten. Zo zien zij de functies en de waarde in van bomen in hun directe leefomgeving.’

Voor Kosters met de wormen en Smid met het zand aan de haal gingen, was het woord aan Nicole Scholvinck, directeur van de school. Volgens de strakke planning had ze precies een minuut. Ze hield zich keurig aan het protocol. Scholvinck voelt zich ondertussen als een vis in het water in Een, na een lang dienstverband op de veel grotere Valkhof-school in Roden. ‘Dit is echt een dorpsschool. En we beschikken natuurlijk over een prachtig, nieuw gebouw. We zijn best bijzonder, want hier zijn christelijk en openbaar onderwijs samengegaan. Ja, dat gaat prima. Heel erg prima zelfs.’ Het bewijs werd afgelopen zondag wel geleverd, toen de schoolkinderen samen naar de kerk gingen. Daar werd een laagdrempelige dienst gehouden. En zo was het toch al een drukke week. ‘Inderdaad zeg, het leren schiet er zo bijna bij in’, lachte Nicole, doelend op de vrijdag, de pannenkoekendag. Leerlingen maakten toen pannenkoeken voor hun grootouders.

Ondertussen bij een boom. Klaas Smid verplaatst zand en verzoekt de fotografen niet teveel foto’s te maken. ‘Straks moet ik dit thuis ook doen. Als mijn vrouw dit ziet, ben ik de pineut.’ Smid verplaatst het zand wat onnatuurlijk. Met liefde voor het zand, zachtjes dus. Gelukkig is daar Kosters, die het aanstampt zoals echte mannen zand aanstampen. Heeft ie vaker gedaan. Hij maakt de zwarte grond klaar voor de wormen, die verreweg de meeste aandacht van de kinderen krijgen. Ondertussen zijn ook wat ouders en andere belangstellenden aan komen lopen. Met het beplantingsplan wordt ook de buitenkant van De Schans mooier en mooier. Wat er geplant werd? Houdt u vast: zeven hazelaars, een boomhazelaar, zeven krentenboompjes, vier sierkersen, een tamme kastanje, zeven kornoelje en een walnoot ofwel de Juglans regia. Bij deze bomen en planten, zo schijnt onderzoek uitgewezen te hebben, voelen ook de wormen zich erg prettig. De Schans in Een wordt mooier en mooier. Met dank ook aan Henk en Klaas. Buurman en Buurman.