Plan voor 25 woningen kop Wilhelminastraat met veel enthousiasme ontvangen

RODEN – De gemeenteraad van Noordenveld lijkt op woensdag 23 november in te gaan stemmen met het plan om 25 woningen te gaan bouwen op het braakliggende terrein op de hoek van de Wilhelminastraat en de Kanaalstraat in het centrum van Roden. Dat plan is met veel enthousiasme ontvangen door de gemeenteraad. De raad is blij dat er na jaren gepraat en gesteggel over de invulling van het gebied er eindelijk een concreet plan ligt. Wel is er verschil van inzicht over het type woningen dat er gebouwd zou moeten gaan worden.  Ook is de raad te spreken over de deal die gesloten is met naast gelegen de protestantse gemeente Roden-Roderwolde.

‘Behoud van dorpse karakter belangrijk’

Het plan dat onder verantwoordelijkheid van wethouder Jos Darwinkel is opgesteld, voorziet in een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Volgens de wethouder blijft bij deze keuze het dorpse karakter in het centrum van Roden zoveel mogelijk behouden. Hij kreeg hierin bijval van meerdere raadsfracties, maar met name de fracties van het CDA en de ChristenUnie zien vooral graag zoveel mogelijk appartementen gebouwd gaan worden. Door daar op een speelse manier invulling aan te geven, hoeft volgens deze fracties geen afbreuk te worden gedaan aan het dorpse karakter. Raadslid Rikus van der Es (Gemeentebelangen) reageerde tijdens de raadvergadering op 16 november in zijn maidenspeech als volgt op het plan: “Hoe eerder er gebouwd gaat worden hoe beter. De woningen worden gebouwd bij de entree naar het winkelhart van Roden en het is positief dat het plan ook voorziet in 40 extra parkeerplaatsen”. Van der Es stelde voor om de inwoners van Roden uiteindelijk te laten kiezen uit de twee of drie meest aansprekende ontwerpen, welke projectontwikkelaars gaan indienen. Dit voorstel oogstte veel bijval. Ieder ontwerp dient uiteraard wel te voldoen aan de criteria welke in de bestemmingsplannen zijn gesteld. Wethouder Darwinkel toonde overigens begrip voor het pleidooi om zoveel mogelijk appartementen te bouwen: “De behoefte aan de bouw van woningen voor één en tweepersoonshuishoudens is groot. Maar dat kan ook op andere locaties in het dorp en daar zijn al verschillende ideeën over. Ik verwacht dat aan die behoefte in de nabije toekomst zeker tegemoet wordt gekomen”. De extra parkeerplaatsen blijken een gevolg te zijn van een deal, welke de gemeente Noordenveld met de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde heeft gesloten. De Protestante Gemeente lijkt in de toekomst voldoende te hebben aan de kerkgebouwen aan de Brink in Roden en in Roderwolde. De kerk wil nieuw bouwen op haar eigen terrein aan de Touwslager. Wel stelt de kerk als voorwaarde dat de raad een principe-uitspraak doet die voor tien jaar blijft staan. Daarmee bouwt de kerk zekerheid in voor haar bouwplannen. Komende week wordt eerst een besluit genomen over het actuele plan om het centrum van Roden te gaan verrijken met 25 woningen en 40 extra parkeerplaatsen.