Plattelandsvrouwen Zevenhuizen viert volgend jaar haar 75-jarig jubileum.

ZEVENHUIZEN – Het lopende seizoen is nog niet afgerond, met nog een fietstocht, een wandeltocht, een reisje naar Garderen en een gezellige muzikale avond in het verschiet is het bestuur al bezig met het nieuwe jaar. Een jubileumjaar. Want ons 75 jarig bestaan mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Dit heeft geleid tot het vastleggen van een indrukwekkende avond in januari met als gastspreekster Janneke Vos. Zij is bekend van RTV Noord en momenteel woonachtig in Roemenië. Janneke Vos zal spreken over haar leven in Roemenië, samen met haar dieren, Roemenen en als reisleidster.

Wat verder het programma, is geven we nog niet geheel prijs. Eenieder die geïnteresseerd is naar de lezing van Janneke Vos te luisteren is welkom op  22 januari 2020. Maar zeker ook op 18 september 2019 bij de start van het nieuwe seizoen in het Verenigingsgebouw te Zevenhuizen. Een mooie ontmoetingsplek waar we dankzij de inzet van DES en vele vrijwilligers uit onze eigen gelederen telkens mooie, gezellige en interessante avonden kunnen organiseren. Hopelijk kunnen we dit later ook voortzetten in het nieuw te realiseren MFC te Zevenhuizen.

Plattelandsvrouwen Zevenhuizen is een vereniging met historie en toekomst. Wij zijn als zelfstandige vereniging niet aangesloten bij de Vrouwen van Nu. Met bijna 60 leden is er hoop op nog meer belangstelling. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Een avond bijwonen om te zien of het ook wat voor u is, is zeker ook mogelijk. Zo mochten we onlangs veel belangstellenden verwelkomen bij onze avond over het werk als verpleegkundige op de traumahelikopter. En tijdens onze jaarvergadering konden we weer een attentie uitreiken aan ons nieuwe erelid, mevrouw Hummel Zwier (foto).