Politiebureau vrijwel zeker naar Inwonersplein

‘Het heeft een meerwaarde, we zijn op veel gebieden partner van de politie’

NOORDENVELD – Als alles volgens plan verloopt is het politiebureau in Roden vanaf volgend jaar gevestigd in het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat de politie haar intrek neemt aan het Inwonersplein aan de Schoolstraat, tegenover Albert Heijn. De plannen voor de inhuizing van het politiebureau worden woensdag 17 februari in de raad besproken. Wethouder Kirsten Ipema verwacht geen discussie over de wenselijkheid van de komst van de politie in het raadshuis. ‘Het heeft een meerwaarde. We zijn op veel gebieden partner van de politie. Als gemeente zijn we steeds meer bezig met veiligheidsaspecten. Dan is het handig wanneer je dicht bij elkaar zit. ’

Zeker is dat de politie vertrekt uit het pand aan de Westerstraat. Wat verandert is dat de baliefunctie gaat verdwijnen en het toekomstige bureau niet meer toegankelijk zal zijn voor publiek. Steeds minder mensen bezoeken de balie van het politiebureau, weet clusterchef van Noordenveld Maznu Holthuis te vertellen. ‘Corona zorgt voor veel ellende, maar heeft ook veel inzichten gebracht. We blijken goed in staat te zijn om via de digitale weg in contact te blijven met  burgers. Beeldbellen en contact via social mediakanalen als Facebook, Twitter en Instagram is de orde van de dag. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de balie. Een baliemedewerker mag uit veiligheidsoverwegingen niet alleen zitten dus moeten we extra capaciteit inzetten. Dat kost geld. We moeten met de tijd mee. Alles wordt digitaler. Aangifte doen kan ook op straat, telefonisch of bij mensen thuis. Willen mensen toch op het bureau langskomen, kunnen ze in Assen terecht. En later ook in Leek, dat bureau is op dit moment gesloten wegens voorbereidingen op de verbouwing. Voor de kantoren in Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze gaat de publieksfunctie eraf. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen over een computer beschikt, ouderen bijvoorbeeld. In zulke gevallen leveren we maatwerk en bezoeken mensen thuis. Bovendien zullen we straks meer zichtbaar zijn in de wijken. We gaan meer de straat op. Achter de schermen wordt gewerkt aan 24/7 bereikbaarheid van de politie via WhatsApp. Zover is het nu nog niet, maar daar willen we in de toekomst wel naar toe.’ Het bureau in Roden bestaat uit een cluster van ongeveer twintig agenten.

Holthuis hoopt medio juli te kunnen starten met de voorbereidingen voor de verhuizing. ‘Honderdprocent rond zijn we nog niet met de gemeente, we zijn in gesprek. Mochten we eruit komen, kan het snel gaan. We willen zo snel mogelijk aan de slag. Het huidige pand is eigendom van de politie en zal verkocht worden.’

Ingangen

Wethouder Kirsten Ipema is verheugd dat de politie in Roden in Roden wil blijven. Ook bij de gemeente zorgt corona voor andere inzichten. ‘Het college is er blij mee. Ik denk de raad ook. De komst van de politie is heel waardevol. Over veel thema’s is nauw contact. Denk aan evenementen, jeugdzorg en veiligheid.’ Punt van discussie is de ingang, laat Ipema weten. ‘Het hele coronagebeuren laat zien dat we op een andere manier kunnen werken. Dat zorgt ervoor dat we ook over onze eigen huisvesting na moeten denken. De politie wil gebruik maken van de ‘derde’ ingang aan het Inwonersplein, de ingang waar nu voornamelijk het sociale domein gehuisvest is. Die mogelijkheden zijn er. Met een aanpassing kunnen WiN, de woonborg en MEE Drenthe een aparte ingang krijgen. Ook over de andere twee ingangen aan de voorzijde moeten we nadenken. De ingang van het oude gemeentehuis is voor bestuurlijke zaken en de raad, de tweede ingang aan het nieuwe deel is voor publiekszaken. Dat zorgt soms voor verwarring. Regelmatig moeten we mensen die bij de oude ingang staan verwijzen naar de nieuwe en andersom. Dat is niet handig. We willen onderzoeken hoe we de oude ingang in ere kunnen herstellen.’

Toekomstplan

Terug naar één ingang is onderdeel van een toekomstplan. ‘Hoe ziet een gemeentehuis er in de toekomst uit? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Wat dat betreft heeft corona voor veel inzichten gezorgd. Veel mensen werken nu veel vanuit huis. In sommige gevallen kan dat ook goed. Als ik aan een rapport moet werken, kan ik dat prima thuis doen. Andere gevallen vragen om elkaar fysiek te zien, te ontmoeten. Hoe gaan we straks efficiënt samenwerken en wat betekent dat voor de interne bedrijfscultuur? Als je twee dagen op het gemeentehuis werkt is het zonde dat er een bureau op je staat te wachten. Maar mensen zijn er wel aan gehecht. Dat zorgt voor een cultuuromslag. Een toekomstplan heeft een langer perspectief nodig. Maar dat hoeft de verhuizing van de politie niet in de weg te staan. De plannen liggen er. De politie wil graag in juli beginnen met de verbouw, zodat ze beging volgend jaar over kunnen. Alle aanpassingen doen ze zelf.’ Op woensdag 17 februari staat de inhuizing van het politiebureau op de agenda van de raadsvergadering. Discussie over de wenselijk verwacht Ipema niet. ‘De raad hoeft er niets van te vinden. Het is een college bevoegdheid. Ik ga ervan uit dat we er wel uitkomen. Belangrijk is dat er afspraken gemaakt worden over het vervolgproces.’