Politiek café in Norg

NORG – Bij Karsten in Norg wordt maandagavond 18 april vanaf 20.30 uur een politiek café gehouden. Lijst Groen Noordenveld hecht er aan om met de inwoners van de verschillende dorpen in gesprek te gaan over zaken die de inwoners bezighouden in de eigen woon- en leefomgeving. Eerder was LGN al in Peize en Veenhuizen. Zeer regelmatig komen in de gemeenteraad onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op Norg. Hierbij valt te denken aan kwesties als woningbouw, centrumplan, de situatie in de Oosterduinen en de verplaatsing van De Hekakker naar de Brinkhof. Meer nog dan in andere dorpen van de gemeente gaat de samenstelling van de bevolking van Norg in de nabije toekomst veranderen. Het percentage ouderen zal sterk toenemen terwijl het aantal jongeren afneemt, kan deze ontwikkeling worden gekeerd door het bouwen van starterswoningen, huurwoningen of vrije sector woningen en zo ja, waar moeten die woningen dan worden gebouwd? Is het een goed plan van Garage Dorenbos om het bedrijf te verplaatsen en op de huidige plek een busstation te vestigen? Of is er helemaal geen probleem met de bushalte op de huidige plaats? Wellicht zijn er alternatieven die nog niet aan bod zijn gekomen. Ook de permanente bewoning van recreatiewoningen in de Oosterduinen komt aan de orde en de vraag is of de inwoners van Norg die situatie als een probleem zien.