Politiek Noordenveld: Bertus Jan Epema

Hij woont op één van de mooiste plekjes van Roden. Tegenover het Landgoed Mensinge drukt de fractievoorzitter van de duofractie PvdA/GroenLinks in de woonkeuken op de knop van de koffieautomaat. Wonen aan de Mensingheweg bevalt hem na zestien jaar nog steeds meer dan uitstekend. Toen de woning te koop kwam was hij op slag verliefd. Puntje was dat de woning onbetaalbaar was. En dus kocht Bertus Jan Epema samen met zijn Angelique het huis met vrienden en maakten ze er een twee-onder-een-kap woning van. Inbreiding. En gasloos uiteraard. Er gebeuren veel goeie dingen als het gaat om de energietransitie, maar we zijn er nog niet, vindt hij. Ook op het gebied van woningbouw en participatie ligt er nog een mooie uitdaging voor de gemeente.

De doelen zijn ambitieus: in 2030 de meest duurzame gemeente van Drenthe en volledig klimaatneutraal in 2040. Anderhalf jaar geleden zei Bertus Jan Epema in deze Krant dat Noordenveld achterloopt op het gebied van energietransitie. Positief is, dat de gemeente zich heeft geconformeerd aan het nationaal programma Regionale Energie Strategieën (RES), begint Epema. ‘Iedere gemeente moet een opgave doen: hoeveel hernieuwbare energie ga je leveren? Dat gaat om zonne-energie, windenergie, aardwarmte en bio vergisting. Die optelsom moet samen leiden tot het opwekken van energie dat nu nog door fossiele brandstoffen opgewekt wordt. Met het voorgenomen zonnepark in Zuidvelde zou je veel hernieuwbare energie kunnen opwekken. Dat is deze periode nog niet gelukt, maar de vergunningen zijn aangevraagd. Ook moet je kunnen kijken naar alle daken in Noordenveld, van zowel particulieren als bedrijven. En: zijn er plekken in Noordenveld waar je iets met wind kunt opwekken? Wij weten dat het gevoelig ligt, windmolens. Maar er zijn ook kleinere exemplaren. We moeten een mix van oplossingen zien te vinden. En we moeten met elkaar minder energie gaan verbruiken. Alles wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Als PvdA/GroenLinks-fractie denken we dat we misschien wel vijftig procent kunnen besparen zonder dat je inboet aan comfort.’

Epema vindt dat Noordenveld onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de energietransitie. ‘Er zit te weinig snelheid in. Voorbeelden van mooie ontwikkelingen zijn er genoeg. Neem de energieke wijken in Peize, Roderwolde en Norg. Dat kun je ook uitrollen naar andere wijken in de gemeente. Die handschoen moeten we oppakken: kennis overbrengen en draagvlak creëren, samen kijken naar duurzame wijkvernieuwing. Daarin moet je ook de sociale cohesie meenemen. Hoe kunnen we wijken die enthousiast zijn faciliteren, daar gaan we de volgende periode naar kijken’, zegt Epema die Zwolle als voorbeeld aanhaalt. ‘Daar hebben ze vijftig tinten groen, een inwonersinitiatief om huizen te isoleren, wijken groener te maken en mobiliteit te verduurzamen. Zo wordt er per huis een energie-advies gegeven. Je hoeft het echt niet allemaal zelf te bedenken. Mensen willen wel. We hebben inwoners genoeg die veel kennis hebben. Je hoeft ze soms alleen maar een duwtje te geven of te faciliteren. Het mobiliseren van mensen moet in deze periode gebeuren.’

Klinkt mooi allemaal, al die plannen om het land groener en duurzamer te maken. Maar wat heeft het voor zin als je eenmaal de grens over het gaspedaal weer in mag trappen? En nieuwe woningen in Duitsland juist worden aangesloten op gas. ‘Ik snap het, maar tegelijkertijd is Duitsland veel sneller gestart met de energietransitie. Heeft al veel eerder ingezet op windmolens en zonne-energie. En: als je altijd opzoek gaat naar landen waar het slechter is, vind je die. Dan boek je alleen geen vooruitgang. Ik denk dat we energieonafhankelijk moeten worden. Fossiele brandstoffen als olie, gas en kernenergie komen allemaal uit landen waar je niet afhankelijk van wilt zijn. Energieprojecten moeten minimaal vijftig procent lokaal eigendom zijn, vindt onze fractie. Met Energiecoöperatie Noordseveld hebben we iets unieks in handen. Als de coöperatie geld verdient, wordt dat in Noordenveld besteed. Hoe? Bijvoorbeeld door zonnepanelen goedkoper aan te bieden. Of een deel gaat naar wijken die zelf aan de slag willen met verduurzaming. Dat maakt dat de energietransitie betaalbaar wordt.’

Andere punten waar de Duo-fractie zich de komende tijd op gaat richten zijn een inclusieve samenleving, woningbouw en participatie. Iedereen moet mee kunnen doen en daarom wil de Duo-fractie investeren in toegankelijkheid. Aandacht voor mensen die minderkansrijk zijn, hulp bij schuldenproblematiek, hulp bij het vinden van werk en opleiding voor volwassenen. Ook op het wensenlijstje: inwoners, óók de jeugd, betrekken bij besluitvorming, dertig procent van de te bouwen woningen bestemd voor goedkope koop- en huurwoningen en indien nodig een kleine verhoging van de OZB om een eerlijker verdeling van de welvaart te bewerkstelligen. Tot slot wil Epema nog kwijt dat de Duo-fractie droomhuwelijk is. ‘De Partij van de Arbeid heeft ervaring in het sociale component, GroenLinks in het duurzame component. Hoe mooi wil je het hebben?’