Politiek Noordenveld: Robert Meijer

Robert Meijer is een Roner in hart en nieren. Al zijn hele leven woont hij aan de Nieuweweg. Eerst in het huis van zijn ouders, nu bewoont hij het huis ernaast, een gezellig optrekje in hartje centrum. Het kan maar zo zijn dat het binnenkort weer andersom is. De woning waar Meijer woont met zijn vrouw, twee kinderen, kat, vogels, kippen en konijnen is namelijk redelijk eenvoudig levensloopbestendig te maken en dat is handig voor zijn ouders nu ze een dagje ouder worden. De Gasunie loopt als een rode draad door Meijers leven. De gasrotonde van Europa, een gasleiding van 1.20 meter doorsnee van Groningen naar Limburg, werd mede onder zijn supervisie aangelegd. Tegenwoordig is hij ambtenaar, Omgevingsmanager bij de provincie Groningen. Tien jaar geleden maakte hij zijn debuut in de Noordenvelder politiek voor de VVD.

Na de basisschool ging Robert Meijer naar het Augustinus in Groningen. VWO was het plan. Dat liep niet helemaal zoals hij het had bedacht. ‘Een geweldige school, ik voelde me er heel erg thuis. Toch heb ik het niet afgemaakt. Ik was één van de slachtoffers van het Studiehuis: vrijheid, blijheid en veel zelf doen. Dat werkte niet bij mij.’ De snelste weg naar het hbo was een mbo-opleiding en dus deed hij  een handelsopleiding. Met twee vingers in de neus. Daarna meldde Meijer zich bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden, de hogere landbouwschool. ‘Toen ik klein was heb ik altijd geroepen dat ik twee dingen wilde worden: veearts of burgemeester, haha. Praktijkondersteuner in een dierenartspraktijk leek me wel wat. Dat dat helemaal niet paste, kwam ik later achter. Veeartsen zitten helemaal niet te wachten op een hbo’er als praktijkondersteuner.’ Na het behalen van zijn diploma kwam hij via het uitzendbureau dat aan het instituut verbonden was terecht bij de Gasunie. Hij solliciteerde op de functie ‘toezichthouder waterkwaliteit bij de aanleg van gasleidingen’ en werd aangenomen. De aanleg van een gaslijn van Groningen naar Limburg was zijn eerste grote project. ‘Pittige tijden, helemaal toen onze kinderen geboren werden. Ik reed tussen de 60.000 en 70.000 kilometer per jaar. Dat heeft me bijna een keer een auto gekost omdat ik in slaap was gevallen.’ Tegenwoordig is Meijer ambtenaar. Hij is als omgevingsmanager verantwoordelijk voor alle onderhoud aan provinciale wegen in Groningen. ‘Vanuit de provincie krijgen we projectopdrachten. Ik bekijk wat er moet gebeuren en houd contact met de gemeente, waterschappen en grondeigenaren. Ik zit helemaal op mijn plek. Op dit moment heb ik bemoeienis met zo’n 45 projecten. Dat betekent snel schakelen. Ik functioneer het best met een volle agenda. En de menselijke maat is erg aanwezig binnen het provinciehuis, dat is prettig. Het leuke is dat mijn raadslidmaatschap me helpt bij het uitvoeren van mijn werk en andersom. Dat geeft een bijzondere dynamiek.’

En nu naar waar het in deze rubriek om draait: politiek Noordenveld. De VVD heeft op dit moment 2 zetels. Meijer hoopt dat het er 3 worden na de verkiezingen, maar houdt zijn hart vast. ‘Het vertrouwen in Rutte neemt steeds verder af, dat werkt niet in ons voordeel. Ik hoop dat er gezien wordt wat wij allemaal doen. Dat we lokaal op een andere manier politiek bedrijven: doen wat je zegt en zeg wat je doet. Wat de VVD betreft moet er gebouwd worden. In de breedste zin van het woord. Als je gaat bouwen krijg je ook doorstroming. Wij gaan echt niet zeggen dat dertig procent voor sociale huur of koop moet zijn. Je kunt ook nadenken over erfpacht. Of over appartementen. Neem nu de hoek van de Wilhelminastraat/Kanaalstraat, een A-locatie. Het merendeel van de raad wil er grondgebonden woningen bouwen. Daar zou je ook appartementen neer kunnen zetten, dan kun je veel meer woningen kwijt. Bovendien past het prima in de omgeving. Kijk naar Leek, dáár staat wat. Die appartementen hebben uitstraling’, zegt Meijer die vindt dat de dienstverlening van de gemeente Noordenveld ook op een aantal punten beter kan.

‘We moeten meer de ‘ja, tenzij-houding’ aannemen. Denken in kansen in plaats van in bedreigingen. Daar kan nog een slag in gemaakt worden. En we moeten zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Zorg ervoor dat je aantrekkelijk bent als gemeente. Ga met ondernemers in gesprek, faciliteer en lever maatwerk. Ga ze niet dwarszitten met onnodige regels. Zo zorg je ervoor dat die ondernemer tegen een collega gaat zeggen: ‘kom ook naar Noordenveld’. Een goed ondernemersklimaat heeft een aanzuigende werking. In Peize is het industriepark vol, daar moet je zoeken naar een andere locatie. Verder vinden we dat een winkelkerngebied ook winkelkerngebied moet blijven. In Roden zou je de laatste winkels tussen Bathoorn en Mo’s Café weg moeten halen en die straat doortrekken als één grote horecastraat. Tot slot: neem inwoners mee. Participatie. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. En: wees reëel. Je kunt niet alle wensen meenemen. Zeg het aan de voorkant en schep geen valse verwachtingen.’