Positieve begroting op Rodermarktmaandag

Traditie is het. Het doornemen van de conceptbegroting 2019 op de Rodermarktmaandag. Het college van B en W gaf de begroting dit jaar maar weer eens een vervolg. Wat blijkt: Noordenveld gaat flink investeren. ‘Forse investeringen zonder belastingverhoging voor de inwoners’, viel er op het bijbehorende persbericht te lezen. 93 miljoen bedraagt die begroting, met een overschot van vier ton. ‘Het ziet er heel plezierig uit’, merkte wethouder Alex Wekema op. Ja, een wethouder financiën wordt blij van zo’n begroting. En als fietswethouder zijnde, is hij verheugd te melden dat Noordenveld een deel van haar budget zal wijden aan het belichten van fietspaden in de ‘buitendorpen’.
Op het gebied van sportaccommodaties valt het nodige te verwachten. Er ligt 4,5 miljoen klaar en VV Roden lijkt aanspraak te maken op het eerste kunstgrasveld. ‘Zij hebben al vergevorderde plannen’, sprak wethouder Westendorp. ‘Ook de andere voetbalverenigingen snappen dat er urgentie is bij Roden.’ Het zal voorzitter Hans de Vries als muziek in de oren klinken. Afgelopen donderdag – bij de officieuze opening van de Rodermarkt – probeerde hij nog een tipje van de sluier los te krijgen bij wethouder Wekema. Die laatste hield zijn lippen op elkaar. ‘Maandag komt er meer nieuws.’ Dat nieuws lijkt nu gunstig uit te pakken.
Wethouder Kirsten Ipema wist te melden dat het onderhoudsniveau in de gemeente Noordenveld de komende jaren omhoog gaat. Opmerkelijk, want vier jaar geleden werd dit nog naar beneden bijgesteld. ‘We gaan met wijkteams werken, zodat de inwoners bekende gezichten zien. Dat draagt bij aan de laagdrempeligheid’, meent Ipema. Leuk en aardig, maar een medewerker in ‘het groen’ liet mij eens weten dat er pas écht behoefte is aan extra personeel. Maar ook dat lijkt er te komen. ‘We gaan voor meer inzet, dus is meer personeel een logisch gevolg.’ Daarnaast moet het wijkgerichte werken voor de medewerkers vooral ook prettig zijn.
Het zou gek zijn om op deze plaats niet even terug te blikken op de raadsvergadering van afgelopen week. Immers, de woensdagavond werd beheerst door de inspraak van twee omwonenden van de Oudgenoegstraat. Tja, wat moet je ervan zeggen? Er werd woensdagavond door velen al verontwaardigd ‘nee’ geschud. Dit kán toch niet? Inwoners hebben het gevoel aan het lijntje te worden gehouden. Triest, dat zeker. ‘Maar’, zo hield een aanwezige nog een slag om de arm ‘dan moet alles wél waar zijn’. Dat klopt. De heren Van der Lee en Van Dam spraken in en vertelden hún kant van het verhaal. Wellicht dat die vanuit de optiek van de gemeente Noordenveld toch anders is. Maar persoonlijk twijfel ik niet echt aan het verhaal van beide omwonenden. Benieuwd hoe deze schrijnende zaak afloopt. Aan de vooravond van het verschijnen van deze editie van de Krant, kan de gemeente Noordenveld in ieder geval nog niets zeggen over het onderzoek. ‘Er wordt op het gemeentehuis heel hard gewerkt, maar er is tot zover nog geen nieuws te melden’, zei burgemeester Klaas Smid hierover.
Ik sluit de column graag af met een luchtige voetnoot. In de lijst met versprekingen heb ik namelijk weer twee keer de naam ‘Mennega’ kunnen toevoegen. Menne Kamminga blijft voor velen een lastige naam. Op dreef was ook Henk Koekkoek (LGN) die wethouder Kosters allereerst een ‘tovenaar’ noemde, toen hij alle vragen van de immer snel pratende Jos Darwinkel had meegekregen. En passant ergerde de fractievoorzitter zich aan de term OV-hub. ‘Bij de term “hub” denk ik niet aan een busstation. “Hub Holland Hub”, denk ik dan’, sprak Koekkoek. ‘Het is een vreselijke term en rijmt niet met de Jip&Janneke-motie die D66 ooit indiende.’ Weet u dat ook weer.

Meepraten? Twitter @MathijsRenkema