Prachtige opbrengst actie De Garve

ouderenfonds

NORG – De kerstactie, die kort voor de kerstdagen door de bewoners van De Garve in Norg op poten werd gezet, heeft het verwachte resultaat opgeleverd. Er werden zoveel ‘rollegies’ en kniepertjes gebakken en kerststukjes gemaakt en verkocht, dat het gehoopte resultaat werd gehaald. Op de verkoopdag werd bovendien een verloting gehouden. Door het Nederlands Ouderenfonds werd ongeveer de helft van de winst verdubbeld. Van het totale bedrag kon op Eerste Kerstdag in de recreatiezaal van De Garve voor een groot deel van de bewoners een viergangen diner worden geserveerd. En vorige week werd door de ambassadeur van het Ouderenfonds, de heer Oldenkamp, een cheque ter waarde van 500 euro aangeboden aan mevrouw Witteveen, bestuurslid van de Bewonersvereniging De Garve. Dat deze actie ene vervolg gaat krijgen, is overduidelijk.