Prinses Laurentien naar Roden vanwege Raad van Kinderen

Gemeenteraadslid wil de jeugd een stem geven

RODEN – Prinses Laurentien komt naar Roden. Op woensdag 5 februari zal zij aanwezig zijn in de Health Hub te Roden, alwaar kinderen en jongeren presentaties zullen geven. Kinderen van de Poolster hebben zich de afgelopen bezig gehouden met een onderzoek naar de biodiversiteit in Noordenveld, terwijl Drentse jongeren in het weekend van 1 en 2 februari verschillende onderwerpen zullen behandelen. De resultaten hiervan zullen dus onder het toeziend oog van Prinses Laurentien – oprichtster van de Raad van Kinderen – worden gepresenteerd. Initiatiefneemster Anita van der Noord kan nog steeds nauwelijks bevatten dat de prinses binnenkort naar Roden komt.

Gemeenteraadslid Van der Noord (GroenLinks) rolde naar eigen zeggen zomaar de politiek in. Haar werk als raadslid neemt ze heel serieus en vooral achter de schermen is ze ontzettend actief. Neem nu haar rol in het Politiek Netwerk Drenthe, maar ook haar rol in het betrekken van jeugd bij de politiek. Vandaar dat zij een groot voorvechter is geweest van de Raad van Kinderen. Dit idee is ooit door Prinses Laurentien zelf opgezet. ‘Kinderen kijken heel anders tegen bepaalde zaken aan’, legt Anita uit. ‘En dus kan het verfrissend zijn om hun ideeën te horen. Vandaar dat ik al langere tijd probeer de Raad van Kinderen in Noordenveld te introduceren.’

Tot voor kort leverde dat weinig op. ‘Burgemeester Klaas Smid was niet direct enthousiast’, zegt Anita. ‘Hij vond het er te vroeg voor. Jammer, dacht ik. Later zocht ik contact met Prinses Laurentien, die mij uitnodigde om op een congres in Amersfoort eens in gesprek te gaan. Zij gaf aan dat ze het een goed idee vond en zegde toe om langs te komen. Op die manier moest die Raad er wel komen.’

En zo geschiedde. De Raad van Kinderen zou ook in Noordenveld worden geïntroduceerd. Magriet Bruinsma van de Rabobank, zag het gebeuren. Met steun van de bank gaf zij aan zich ook hard te maken voor de Raad van Kinderen. ‘De ideeën van Anita spreken ons erg aan. We vinden de leefomgeving belangrijk en daarin is het goed om te horen van de jeugd. Vandaar ook dat we erg blij zijn met het weekend voor Drentse jongeren in de Health Hub.

Dat weekend vindt dus op zaterdag 1 en zondag 2 februari plaats. Jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar buigen zich dan over de toekomst. Vragen als ‘wat vind jij belangrijk voor de toekomst?’, ‘hoe kun je zelf invloed hebben?’ en ‘wat en wie hebben we nodig?’ komen dan aan bod. De uitkomsten hiervan worden dus op 5 februari gepresenteerd. ‘De jongeren worden geworven door buurt- en jongerenwerkers’, vertelt Magriet. ‘Tijdens het weekend slapen ze in de Kampeerhal in Roden, wat op zichzelf al een hele belevenis is. Het is mooi dat zij openstaan voor deze samenwerking.’ Na het weekend zal de groep jongeren ‘gevolgd’ worden. Anita: ‘We gaan later nog bijeenkomen om weer te praten over deze thema’s. Het doel is om de afstand tot de politiek te verkleinen.’

Terug naar de Raad van Kinderen. De bedoeling is dat basisschoolkinderen zich ieder jaar met bepaalde thema’s zullen bezighouden. ‘We hebben nu 32 kinderen van OBS de Poolster gevraagd om een onderzoek naar biodiversiteit in de gemeente te doen’, zegt Anita. Het onderwerp komt natuurlijk niet geheel uit de lucht vallen, aangezien Anita de initiatiefneemster is van Heel Noordenveld Zoemt. ‘De gemeente is als het ware opdrachtgever. In dialoog met de opdrachtgevers komen zij tot een eindoordeel. Die presenteren zij eveneens op 5 februari.’ De gemeente mag dit eindoordeel overigens niet zomaar naast zich neerleggen. ‘Het is bindend’, aldus Anita, die niet bang is dat het oordeel derhalve in de prullenbak zal verdwijnen. ‘Bedrijven en instellingen die meedoen hieraan, weten wat het inhoudt en zetten een handtekening. Zij zullen zeker iets moeten doen met het resultaat van het onderzoek.’

Nog steeds kan Anita maar moeilijk bevatten dat straks Prinses Laurentien, dankzij haar toedoen, naar Roden komt. ‘Het is een kroon op mijn werk’, zegt ze. ‘Alleen al het feit dat ik in Amersfoort onder vier ogen heb mogen spreken met Laurentien was heel bijzonder. Daar zegde ze toe naar Roden te komen, zodat de Raad van Kinderen er wel moest komen. Erg bijzonder.’

Magriet is dan ook bijzonder complimenteus richting Anita. ‘Het is haar verdienste dat we straks het politieke weekend met de jongeren hebben en later de dag met Prinses Laurentien in de Health Hub. Anita zet zelf actief de stap richting de jogneren, in plaats van dat de jongeren zelf ergens naartoe moeten. Het is een experiment en we gaan zien wat het brengt, maar ik heb er zeker vertrouwen in.’

Datzelfde geldt voor Anita. ‘Het is leuk om naar jongeren te luisteren, dat heb ik gemerkt’, stelt zij. ‘Hun ideeën zijn verfrissend en ze hebben vaak creatieve oplossingen voor bepaalde vraagstukken.’ Daarnaast is ze fan geworden van Laurentien. ‘Ze is een leuk mens. Wat ik ook bijzonder vind is dat ze – voorafgaand aan de presentaties – eerst met de kinderen om tafel gaat, om ze te vertellen wat ze kunne verwachten. Ze pakt het serieus aan, maar wel met humor en een warm gevoel. Erg bijzonder.’