Proef met PMD-verzamelcontainers in Peize

PEIZE – Op donderdag 22 februari heeft wethouder Jos Huizinga de twee bovengrondse verzamelcontainers voor PMD (plastic, metaal en en drankenkartons) officieel in gebruik genomen. Deze verzamelcontainers staan bij supermarkt Plus aan de Hoofdstraat 5 in Peize.

Wethouder Jos Huizinga: “Tijdens de behandeling van de begroting 2018 is door de fractie van de ChristenUnie voorgesteld om bij wijze van experiment een PMD container te plaatsen in Peize. Dit om ervaring op te doen met deze vorm van inzameling en om onze inwoners tegemoet te komen. Het college van burgemeester en wethouders komen graag aan de wensen van onze inwoners tegemoet en daarom starten we met een proef van een half jaar.”

In de periode tot en met 1 september 2018 monitoren wij hoeveel gebruik van deze verzamelcontainers wordt gemaakt. Hierbij wordt gelet op de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit. De inhoud van de zakken wordt gecontroleerd of er inderdaad alleen PMD in zit. Daarnaast gaat de gemeente zich inspannen om de locatie zo schoon mogelijk te houden. Na deze periode besluiten wij of er wordt overgegaan op een duurzame oplossing of dat deze vorm van inzameling geen vervolg krijgt.