Proefproject: vrijwilligers gezocht voor administratieve begeleiding

REGIO – De Gemeentelijke Kredietbank (GKB), ISD Noordenkwartier, Stichting WiN, De Oude Ulo en ’t Marheem starten in juni met de proef ‘ In eigen hand’. ‘We zijn op zoek naar vrijwilligers die mensen willen helpen met hun administratie in de breedste zin van het woord’, zegt Nico van der Veen, directeur Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier. Het is de bedoeling dat zij personen gaan helpen, die in het kader van de schuldhulpverlening een periode cliënt van de GKB zijn geweest. ‘De vrijwilligers ondersteunen de deelnemers gedurende zes maanden. Het gaat hier om mensen die aan het eind van een traject van budgetbeheer en/of schuldhulpverlening zitten. Het blijkt dat er steeds meer mensen administratief de zaken niet op orde hebben, waardoor ze in financiële problemen komen en gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening.’ Bij de invoering van de nieuwe Wet op de schuldhulpverlening is gesteld dat mensen voor een bepaalde tijd gebruik kunnen maken van de GKB. Er zijn mensen die zich bijna zelf kunnen redden en om terugval te voorkomen wordt hen via deze proef een half jaar ondersteuning aangeboden.’ Met deze proef ‘In eigen hand’ worden mensen geholpen en gestimuleerd met het zelf weer uitvoeren van bijvoorbeeld de financiële administratie, internet bankieren, toeslagen aanpassen, aanvragen van kwijtscheldingen, computervaardigheden, meegaan of doorverwijzen naar instanties en het coachen op zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dar de vrijwilligers gericht zijn op de ontwikkeling van de deelnemers en zo min mogelijk van hen overnemen. Daarnaast kan de vrijwilligers goed luisteren en komt niet met kant en klare oplossingen. Voordat de begeleiding van start gaat, krijgt de vrijwilliger een training. Gedurende het traject krijgt de vrijwilliger begeleiding van een preventiemedewerker van de GKB waar de vrijwilliger ook terecht kan met alle vragen.