Profielschets voor aanstaande raadsleden

  RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

  Volgend jaar is het weer zover… U moet als kiezer aan de bak. In maart 2018 glijdt er weer een stembiljet in Uw bus. Met oproepkaart. Stel… U voelt zich geroepen om Uzelf op een verkiesbare plaats op een lijst van een politieke partij in Uw gemeente aan te melden… Dat komt dan mooi uit. De politieke partijen in Uw gemeente zijn juist gestart weer lijsten van kandidaten samen te stellen… U wilt er op? Dat gaat zo maar niet! Daar komt heel wat bij kijken. Naast de vraag of U tijd en zin heeft kijken sommige partijen ook nog naar Uw capaciteiten… Sommige hebben een complete profielschets voor U klaarliggen(..) Bij toeval kreeg ik er een in handen. Een standaard profielschets van de afdeling Assen der PvdA. Standaard, want het is een voorbeeld, aangeleverd door de landelijke partij, op plaatselijke omstandigheden toegepast. Ik ga er vanuit, dat andere politieke groeperingen dat ook zo doen. Waarom niet… Wat er zoal instaat zal ik in dit korte stukje maar niet behandelen. Teveel eer. Wel wordt het voorhanden hebben van een waslijst aan karaktereigenschappen op prijs gesteld. U moet kunnen enthousiasmeren, motiveren en beargumenteren… benaderbaar zijn, kunnen luisteren en… als klap op de vuurpijl ‘gewone taal kunnen spreken’ en ‘ een persbericht kunnen schrijven…’ Wat dat laatste betreft… ik krijg zelden van individuele raadsleden, noch van politieke partijen veel persberichten toegezonden. Ze zullen wel denken… die luis in de pels zien we zo vaak… die zal wel weten wat ons bezighoud of drijft. Dan dat gewone taal kunnen spreken. Vanuit het college komt veel tekst… lees door het ambtenarenapparaat geproduceerd. Als je al eens een keer zo’n epistel denkt te snappen, krijg je niet zelden het verwijt, dat je het niet begrepen hebt.

  Te ingewikkeld? Rapporten kenmerken zich vaak door taal die een dichte woordenmist voor zich uitdrijven. Sommige raadsleden denken helaas, dat ze zich ook zo moeten uitdrukken. Het zijn er niet veel, maar verwarring stichten ze wel. Bij deze types, maakt U zich niet populair door steeds te vragen: ‘Wat bedoel U nou eigenlijk…’ Ze wenden zich walgend van U af en weigeren U verder vriendschappelijk de hand te schudden. Hoe U ze herkent? Wel ik zal nog even het rijtje veelvoorkomende containerbegrippen voor U opsommen…  Speerpuntenbeleid… aandachtsvelden… streven naar een breed draagvlak… naar zelfrealisatie… Bovendien spreken ze U of mij bij voorkeur aan met ‘Burger…’ Of U dat nu wilt of niet. Het kan erger… Als ze u Klant of Client noemen bent U aan ze overgeleverd. Hun knellende zorg omringd U en laat U niet meer los. Geen wonder, dat deze verzameling dikdoenertjes veel voorkomt in het zogenaamde ‘ Sociale Domein’ . Daar hebben ze vaak goedbetaalde baantjes in het management aan overgehouden…

  Het erge is… Dikdoend taalgebruik is een besmettelijke ziekte. Ga je d’r veel mee om, wordt je dr door besmet… Als U… raadslid geworden, thuiskomt en Uw partner kan U niet meer volgen… dan is het te laat.

  Dat is de ellende met politieke partijen, die aan profielschetsen doen… Ze noemen zulke waslijsten aan eigenschappen op, dat je haast wel ver doorgeleerd moet hebben, wil je dr aan kunnen beginnen. Nu heb ik niks op mensen tegen, die hebben doorgeleerd. Maar een gemeenteraad vol lieden die doorgeleerd hebben is geen Volksvertegenwoordiging meer. In het volk gaan ook politieke talenten schuil onder arbeiders, huisvrouwen, middenstanders, boeren, jeugdigen en ambtenaren.

  Daarom… meld U aan bij de politieke partijen en eis met hoor en wederhoor Uw zetel op. U hoeft alleen maar te staan voor wat U zegt. Dat lijkt mij voldoende. Beter dan die types, die een ander maar wat napraten. Die zijn er genoeg. Dan zie ik U graag verschijnen in de arena van de gekozen Volksvertegenwoordiging. Maak er weer een echte vertegenwoordiging voor het Volk van. Voor het Volk door het Volk. Zo zie ik U graag!