Programmabegroting goed nieuws voor sportverenigingen

Raad van Noordenveld

Zoals u in het openingsverhaal van deze krant heeft kunnen lezen, gaat de gemeente Noordenveld flink investeren. De programmabegroting is een resultaat van het raads- en coalitieakkoord wat nog voor de zomer werd gepresenteerd. Het ziet er – eerlijk is eerlijk – fantastisch uit. Als je alleen al die 4,5 miljoen voor sport in beraad neemt, kun je stellen dat dit college zich écht wil inzetten voor het behoud van sportverenigingen en accommodaties in de gemeente. Bij dat laatste gaat het natuurlijk over zaken als kunstgras. Afgelopen week verscheen op onze site (www.dekrantnieuws.nl) al een bericht over VV Roden. Het zou namelijk best kunnen zijn dat zij het eerste kunstgrasveld zullen krijgen. Zo’n bericht lokt direct reacties uit. In Norg en Peize klonk gemopper omdat ‘Roden altijd als eerst is’. En vanuit de hoek van de korfballers, werd gesteld dat ‘voetbal altijd wordt voorgetrokken’. Dat terwijl de betrokken verenigingen die een kunstgrasveld willen realiseren, gezamenlijk in overleg zijn over hoe dat het beste kan. En, nog belangrijker, bij welke vereniging de urgentie het hoog is. Zo zijn de voetbalverenigingen er wel redelijk over uit dat Roden als één van de eersten aan de beurt moet komen. Sterker nog: Albert Drenth, voorzitter van VV GOMOS, schijnt bereid te zijn hiervoor te pleiten ten overstaan van de gemeenteraad. Om te roepen dat ‘Roden altijd voor gaat’, is dus schreeuwen om het schreeuwen. Immers: alle verenigingen zijn met elkaar in gesprek.
De programmabegroting is eveneens goed nieuws voor een aantal binnensportverenigingen. Neem nu GSV Statera, de nieuwbakken gymvereniging die uit een fusie van Vlug en Lenig en VOG is ontstaan. In gesprek met het interim-bestuur dit voorjaar, gaven zij te kennen dat vooral de stijgende huurprijzen voor sportaccommodaties hen parten speelt. In de programmabegroting is vastgelegd dat deze huur niet zal stijgen, wat veel verenigingen een hoop kopzorgen zal besparen.
Tot slot (de ruimte is zeer  beperkt deze week): de hondenbelasting wordt eindelijk afgeschaft in Noordenveld. Er was geen enkele partij in de gemeenteraad die de belasting nog van deze tijd vond. Zo zie je maar dat de afschaffing van een bepaalde belasting niet direct tot grote ophef hoeft te leiden. Al is de omvang van de hondenbelasting in Noordenveld van een andere orde dan de dividendbelasting.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema