Protest tegen recreatiewoningen naar Molenduinbad in Norg

‘Wat blijft er over van de rust en de natuur als je alles volbouwt?’

NORG – Als het aan camping De Norgerberg en Heymans Vastgoed ligt, komen er op camping Molenduin en de aangrenzende akker in de toekomst dertig exclusieve recreatiewoningen. Omwonenden maken zich zorgen om de natuur en begonnen een petitie om de plannen tegen te houden.

Eén van de initiatiefnemers van de petitie is Albert Nieuwenhuis uit Norg. ‘In 2019 waren de eerste plannen er al,’ vertelt hij. ‘Toen zijn wij als omwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop omwonenden op de hoogte werden gebracht.’ Volgens Nieuwenhuis was in eerste instantie sprake van enige woningen voor permanente bewoning, waarna het aantal opliep tot de huidige dertig recreatiewoningen. ‘Toen hebben wij gezegd: ‘Waar slaat dit op?’ en zijn we de petitie begonnen.’

De omwonenden vrezen vooral dat de rust en natuur verdwijnt. ‘Er zijn al zoveel recreatiewoningen in Norg,’ aldus Nieuwenhuis. ‘Wat blijft er over van de rust en de natuur als je alles volbouwt?’

Daarnaast richten de ondernemers zich met de woningen op kapitaalkrachtige toeristen. ‘Het gaat ook niet om eenvoudige woningen,’ zegt hij. ‘Het gaat om exclusieve huizen van vijf à zes ton.’ Daarvoor moeten de huidige dertig staanplaatsen op camping Molenduin plaatsmaken. ‘Ik ben bang dat Jan Modaal hier straks niet meer terecht kan,’ geeft Nieuwenhuis aan.

Een paar weken geleden werden de omwonenden volgens Nieuwenhuis uitgenodigd door De Norgerberg en Heymans om de plannen voor de dertig recreatiewoningen nogmaals te bespreken. ‘Daar hebben wij ook gevraagd hoe groot en hoog de woningen worden en hoe zij eruit komen te zien. Toen werd gezegd dat dat nog niet bekend was, maar later bleek dat de bouwtekeningen al bij de gemeente liggen,’ geeft Nieuwenhuis aan. Volgens hem gaat het om ‘gigantische bungalows’.

De omwonenden startten de werkgroep Geen bebouwing in de Natuur. ‘Met elkaar gaan we kijken wat de bezwaren zijn en hoe wij daar werk van maken. We hopen zoveel mogelijk mensen achter ons te krijgen die ook tegen het plan zijn. Als mensen ideeën of suggesties hebben dan zijn die van harte welkom.’ Sindsdien is het aantal handtekeningen onder de petitie toegenomen met zo’n 35 à 40 procent. Daarbij gaat het voornamelijk om mensen uit Norg en omgeving, maar ook uit de rest van het land en zelfs uit België komen steunbetuigingen. ‘Het is mooi om de reacties te lezen,’ zegt Nieuwenhuis. ‘Eentje schrijft bijvoorbeeld dat het gaat om landschapsvervuiling gericht op welgestelden. ‘Commercialisering van het natuurgebied’ schrijft iemand anders. Of ‘Als je alles vol gaat bouwen verdwijnt de rust en wordt het niet aantrekkelijker.’ Dat is ook zeker zo. Ik denk dat het plan daardoor uiteindelijk geen positief effect heeft op het dorp. De enigen die belang hebben bij dit plan zijn de ondernemers.’

Nieuwenhuis is ook kritisch op het participatietraject. ‘Wat in participatietrajecten steeds gebeurt is dat er een plan wordt ontwikkeld, waarna een aantal inwoners wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waar vervolgens niet alle informatie wordt gegeven,’ aldus de inwoner van Norg. ‘Het effect is dat mensen wantrouwend worden. Als mensen open en transparant zijn over de plannen kun je ze wellicht beter begrijpen, ook wanneer je het er niet mee eens bent.’ Volgens Nieuwenhuis waren de plannen er in dit geval al en mochten omwonenden nog slechts meedenken over de invulling. ‘Het doel van participatie is om draagvlak te creëren, maar nu gebeurt juist het tegenovergestelde.’

Tot slot vreest Nieuwenhuis ook dat de verkeersstroom bij het Molenduinbad zal toenemen. ‘Er komt parkeergelegenheid voor twee auto’s bij de woningen. Het gaat dus om maximaal zestig auto’s, die allemaal via het parkeerterrein bij het Molenduinbad moeten. Het verkeer neemt dus toe, wat gevolgen heeft voor de veiligheid maar ook voor de natuur.’ Volgens Nieuwenhuis heeft De Norgerberg samen met Natuurmonumenten onderzoek gedaan naar de effecten op de natuur, maar de resultaten hiervan worden niet gedeeld met omwonenden. ‘Wat was dit voor onderzoek,’ vraagt Nieuwenhuis zich af. ‘Waar is naar gekeken?’

Onlangs heeft het college van Noordenveld positief gereageerd op de plannen van De Norgerberg en Heymans. Het voornemen is om een bestemmingsplanprocedure te starten om de bestemming te wijzigen van natuur-landbouw naar natuur-recreatie, aldus Nieuwenhuis. ‘Wanneer dit plan op de agenda van de raad komt gaan wij gebruik maken van ons spreekrecht,’ geeft hij aan. De overige plannen van de werkgroep zijn nog niet glashelder. ‘We zitten nog middenin het proces,’ zegt Nieuwenhuis. ‘Maar wij gaan zeker actie ondernemen.’

Susan van Rijswijk-Schippers van De Norgerberg geeft aan dat zij geen reactie op de bezwaren in De Krant wil geven: ‘Wij willen liever persoonlijk het gesprek aangaan met de werkgroep. Iedereen heeft recht op zijn of haar mening en wij gaan graag met de mensen in gesprek om te kijken hoe wij een plan kunnen maken waar iedereen tevreden mee is en waardoor de natuur juist toeneemt.’ Rijswijk-Schippers wil wel duidelijk maken dat van terugdringen van de natuur geen sprake is. ‘Het gaat niet om natuur, maar om akkerland. Dat wordt omgezet in heideland, waarbij de woningen worden ingepast in het landschap.’ Ook is het niet de bedoeling dat er een groot park komt, het blijft bij deze dertig woningen. ‘Dat aantal is gelijk aan het huidige aantal staanplaatsen van de camping,’ zegt Rijswijk-Schippers. ‘Alleen zijn de woningen iets meer verspreid over het gebied.’ De Norgerberg gaat de recreatiewoningen beheren, waardoor permanente bewoning is uitgesloten. Ook voor verkeerstoename hoeven omwonenden volgens Rijswijk-Schippers niet te vrezen. ‘Nu zijn er ook dertig plaatsen op de camping, dat aantal blijft gelijk. Alleen mensen die gebruik maken de recreatiewoningen maken gebruik van de huidige toegang langs het zwembad. Daarnaast komt er geen groot park en zijn de paden onverhard, waardoor alleen stapvoets rijden mogelijk is.’

Wanneer de bestemmingsplanwijziging op de agenda van de raad komt is nog onduidelijk. Het college staat zoals gezegd positief tegenover de plannen. ‘Dit plan geeft een mooie aanvulling op het toeristisch recreatief product in onze gemeente,’ zegt wethouder Henk Kosters in een persbericht. ‘Samen met ondernemers gaan we zo op weg naar een vitale verblijfsrecreatie. Gezamenlijk met initiatiefnemers en de omgeving bekijken we of en hoe de plannen te realiseren zijn.’