’Protesten veranderden in open armen’

LEEK – Het is om je rot te schamen, Twintig idioten die midden in de nacht een opvangcentrum voor asielzoekers probeerden binnen te stormen. Onderwijl gooiend met vuurwerkbommen. Hoe halen ze het in hun bolle hersens. Mensen die vanuit een oorlogsgebied zijn gevlucht en daar traumatische ervaringen hebben opgedaan door bombardementen, nogmaals angst aanjagen is een daad van pure agressie die streng moet worden aangepakt. Radio, tv, social media, op straat en vooral in de kroeg, overal wordt er over vluchtelingen gesproken. Ook in de gemeente Leek is het nu het onderwerp van de dag omdat vanaf maandag humanitaire noodhulp wordt geboden. Al eerder sprak de voltallige raad zich uit voor opvang van vluchtelingen in de gemeente Leek. Burgemeester Hoekstra verwoordde het tijdens de raadsvergadering op de volgende wijze: ‘De raad van Leek draagt de vluchtelingen die naar Leek komen een warm hart toe’. Helaas werden op social media dezelfde raadsleden van Leek om deze ‘warmte’ als de grootste ‘klootzakken’ (sorry) van deze wereld beschreven. Nadat het eerste persbericht door de gemeente Leek was verstuurd, werd er snel gereageerd via diverse kanalen. Lieve lezers, neem van mij aan dat er gelukkig veel ondersteunende berichten voor de opvang van vluchtelingen in Leek werden geplaatst. Maar helaas werden er ook veel woorden en zinnen geplaatst waar de honden geen brood van lusten. Schuttingwoorden? Als ik het vroeger maar één keer hardop had gezegd, zou dit in ieder geval een week straf hebben betekend. In een andere plaats in Nederland werd ook bekend gemaakt dat er vluchtelingen zouden komen. Ook daar felle protesten. Toen de bussen arriveerden en er vrouwen, kinderen en gezinnen uitstapten, veranderden de protesten in open armen en werd alles in het werk gesteld om zorg te dragen voor eten, kleding en dekens. Zo kan het dus gelukkig ook gaan. De Topsporthal is vanuit Bevolkingszorg al eerder aangewezen als grootschalige opvang voor inwoners bij calamiteiten. Daarom worden de vluchtelingen er nu tot maximaal 14 dagen in ondergebracht. Mochten er intussen andere calamiteiten plaatsvinden, dan zijn er nog voldoende locaties beschikbaar om te gebruiken. Het Sportcentrum blijft normaal toegankelijk. Regelmatige gebruikers van de Topsporthal kunnen tijdens de opvang in andere gelegenheden sporten. In de kerken in Leek werd afgelopen zondag een oproep gedaan om maandagmiddag bij de Oude Ulo de hoognodige artikelen te brengen voor hen die tijdens hun vlucht als eerste rustpunt Leek hebben. ‘(Winter)kleding / trainingspakken / joggingbroeken / nieuw ondergoed incl. bh’s / nieuwe sokken / badslippers /schoenen per paar gebonden en gezelschapsspellen’. Wat zal het een opluchting zijn geweest om na het douchen schone kleren te kunnen aantrekken en daarna te kunnen bijkomen van alle belevenissen. Ondanks dit alles, nog even tijd voor de raad. Tijdens de raadsvergadering werd de notitie ‘Uitgangspunten intensieve veehouderij’ besproken. Niet alleen de raad, maar ook de aanwezigen op de tribune mochten hun reactie kenbaar maken. Voor het merendeel inwoners van de Oudewijk en de Dwarshaspel in Zevenhuizen gaven hun mening. Net als de raadsleden, de één iets positiever dan de ander. Er bevinden zich volgens de notitie dertien intensieve veehouderijen, vooral in Zevenhuizen. Van bedrijven met ruim 170.000 vleeskuikens, 3.500 vleeskonijnen tot een varkensbedrijf met o.a. 1 dekbeer. De laatste heeft in ieder geval geen concurrentie. Ondanks alle cijfers en aanbevelingen werd er door de meerderheid van de raad negatief gereageerd op de notitie. Het gemis van vooraf overleg en mee laten denken van aanwonenden nekte het stuk en gaat daarom in de herkansing. Hopelijk krijgen allen die op drift zijn op de aarde ook de fatsoenlijke herkansing die ze verdienen. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.