Provincie brengt omgevingsvisie naar Noordenveld

NOORDENVELD – Op maandag 30 april 2018 staat de provincie Drenthe met een informatiestand in de oude hal van het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld voor de terinzagelegging van de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, een PlanMER en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Iedereen is van harte uitgenodigd de stand te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de provincie.

Ontwerp-Omgevingsvisie

De Ontwerp-Omgevingsvisie omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie. De revisie van de Omgevingsvisie is in het voorjaar van 2017 gestart. De provincie is drie weken op pad geweest in en door Drenthe om input voor de revisie op te halen. Onder het motto ‘Samen werken aan een robuust, rijk en toekomstgericht Drenthe’ hebben ze gesproken met verschillende stakeholders. De feedback van de stakeholders heeft mede richting gegeven aan de ontwerp-revisie die nu voorligt.

Nu ter inzage

De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, het PlanMER en de ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 liggen van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ter inzage. Iedereen die een zienswijze wil indienen kan dat in die periode doen, bij voorkeur online via www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen.

De stand in de oude hal van het gemeentehuis is op 30 april geopend van 09.00 – 16.00 uur .

Meer informatie over de Revisie van de Omgevingsvisie vindt u op: www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie.