Provincie investeert in Veenhuizen en installeert landinrichtingscommissie

16-069 Bestuurscommissie Veenhuizen 25-05-16 (6)

VEENHUIZEN – Henk Jumelet, gedeputeerde, installeerde vorige week tijdens ene bijeenkomst met direct betrokken landbouwers officieel de leden van de landinrichtingscommissie Veenhuizen. De commissie stelt onder leiding van onafhankelijk voorzitter Henk Kosters een inrichtingsplan voor het landelijk gebied rondom Veenhuizen op. Hierbij wordt samengewerkt met grondeigenaren en grondgebruikers. In 2017 en 2018 moeten de plannen voor landschap en recreatie uitgevoerd worden. Gedeputeerde Staten stellen voor dit project in totaal drie ton aan plankosten beschikbaar. ‘Met de komst van de landinrichtingscommissie Veenhuizen investeert de provincie Drenthe samen met partners de komende drie jaar in het landelijk gebied in Veenhuizen. Belangrijkste opdracht is om de landbouwstructuur te verbeteren. Het gaat onder meer om het onderling ruilen van landbouwgronden, zodat grotere aaneengesloten kavels ontstaan en de gronden dichter bij de boerderij komen te liggen. Hiervoor komen zo’n 20 hectaren aan rijksgronden beschikbaar. Dit zorgt voor een betere bedrijfsvoering en geeft ook minder landbouwverkeer op de wegen in en rond Veenhuizen. Richting Een komt een nieuwe recreatieve fietsverbinding en wordt beplanting aan de westzijde van Veenhuizen aangelegd. Met dit project zorgen we voor een economische impuls en belangrijke plus voor de Unesco nominatie’, zegt Jumelet. De commissie bestaat uit Jappie Riedstra en Hendrik Smeenge (namens de LTO), Henk Kosters (voorzitter), Martijn Bakker (terreinbeheerders), Carla Alma (Waterschap Noorderzijlvest), Laurens Veenstra (Rijksvastgoedbedrijf), Frits Foekema (Prolander) en Barend Buijs (provincie).