Provincie investeert in Veenhuizen

VEENHUIZEN – De provincie Drenthe gaat de komende drie jaar in het landelijk gebied van Veenhuizen investeren om de landbouw en de cultuurhistorische betekenis van het gebied te versterken. Het gaat onder meer om het onderling ruilen van landbouwgronden, zodat grotere aaneengesloten kavels ontstaan en de gronden dichter bij de boerderij komen te liggen. Dit zorgt voor een beter bedrijfsvoering en geeft ook minder landbouwverkeer op de wegen in en rond Veenhuizen. Richting Een komt een nieuwe recreatieve fietsverbinding en wordt een cultuurhistorische belangrijke strook beplanting aan de westzijde van Veenhuizen aangelegd. Een nog in te stellen landinrichtingscommissie gaat in samenwerking met het gebied starten met het opstellen van een inrichtingsplan voor het gebied. ‘De afgelopen jaren is door meerdere partijen veel geïnvesteerd in Veenhuizen. Nu is het de tijd voor de directe omgeving’, liet gedeputeerde Henk Jumelet weten. ‘Vanuit het Rijk komen gronden ter beschikking die we kunnen inzetten voor landbouwers in het gebied én voor de realisatie van de plannen voor landschap en recreatie. Hiermee zorgen we voor een economische impuls en een belangrijke ‘plus’ voor de Unesco nominatie.’ Gedeputeerde Staten stellen in februari 2016 een Landinrichtingscommissie Veenhuizen in die plannen voor landbouw, landschap en recreatie gaat oppakken. De opdracht voor de Landinrichtingscommissie Veenhuizen is om in 2016 een landinrichtingsplan op te stellen en in 2017 te starten met het ruilproces. Hierbij wordt samengewerkt met grondeigenaren en grondgebruikers. In 2017 en 2018 moeten de plannen voor landschap en recreatie uitgevoerd worden. Gedeputeerde Staten stellen voor dit project in totaal drie ton aan plankosten beschikbaar.