Pvda-fractie Noordenveld zoekt medewerker/ster

REGIO – De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Noordenveld is op zoek naar iemand die de fractie wil ondersteunen. Zo’n fractiemedewerker zie je wel vaker, bijvoorbeeld bij fracties in Provinciale Staten, Tweede Kamer of bij grote gemeenten. Maar op de schaal van Noordenveld is het tamelijk zeldzaam. Fractievoorzitter Anne Doornbos: ‘Dat klopt. Maar onze fractie telt sinds de laatste verkiezingen nog drie leden, waarvan er twee naast het raadswerk een volledige baan hebben. Zeker met alle nieuwe taken die de gemeenten er nu bij hebben gekregen is het raadswerk een behoorlijke klus. Daarom willen we een deel van de vergoeding die de fractie voor het raadswerk krijgt besteden aan iemand die ons ondersteunt. We denken dan aan taken als notuleren van fractievergaderingen, het bewaken van afspraken en uitnodigingen beantwoorden. Maar ook meedenken met de fractie en het voorbereiden en uitzoeken van punten op de raadsagenda.’

Moet je lid zijn van de PvdA? ‘Dat zou natuurlijk mooi zijn, zegt Doornbos, maar een absolute voorwaarde is het niet. Maar het is wel plezierig als iemand sympathiek staat tegenover het gedachtegoed van de partij, waarin eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen voorop staan. Je moet er wel rekening mee houden dat het voor een deel avondwerk is. Maar voor iemand die het politieke bedrijf een beetje wil leren kennen is dit een mooie kans.’

Belangstellenden kunnen bij Anne Doornbos meer informatie krijgen.