PvdA stelt Roelie Goettsch aan als informateur

REGIO – De Drentse PvdA Statenfractie is na de verkiezingen van 20 maart de grootste partij in de provincie. Dat betekent dat zij het initiatief heeft genomen om de voorbereidingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten ter hand te nemen. De eerste stap is het aanstellen van een informateur. Dat is mw Roelie Goettsch uit Assen geworden. De voorbereidende werkzaamheden van Roelie Goettsch zijn vandaag, na de bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag, begonnen.

De informateur heeft als opdracht gekregen om met alle gekozen partijen gesprekken te voeren en te verkennen hoe tegen de uitslag van de verkiezingen wordt aangekeken. Onderzocht zal worden wat voor elke partij de belangrijkste thema’s en speerpunten zijn voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Ook wordt gevraagd welke coalitie de voorkeur heeft en of de betrokken partij zelf bestuursverantwoordelijkheid wil dragen. Van de informateur wordt een eindverslag verwacht met een advies voor een mogelijke coalitie met voldoende draagvlak in de nieuwe Provinciale Staten.

De PvdA vindt dat in het informatieproces zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Een einddatum voor de aflevering van het eindverslag van de informateur is dan ook niet vastgesteld.

In de extra vergadering van Provinciale Staten op donderdag 28 maart zal lijsttrekker Cees Bijl van de PvdA de opdracht aan Goettsch toelichten.