PvdA werkt hard aan ‘PvdA Westerkwartier’

Pvda

LEEK – Tijdens een inspirerende en sfeervolle bijeenkomst van de vier PvdA-afdelingen in het Westerkwartier werden ongeveer dertig leden in Borg Nienoord in Leek geïnformeerd over de voortgang van het proces van de oprichting van één gemeenschappelijke afdeling: PvdA Westerkwartier. Nadat gastspreker Annette Dupree, beleidsadviseur Marketing en Kenniscommunicatie van de Hanzehogeschool Groningen, de aanwezigen handige tips aanreikte over communicatie in de breedste zin van het woord, werd door de verschillende voorbereidingsgroepen verteld hoe ver zij zijn met hun activiteiten. Het voornemen is om medio 2015 de vier bestaande partijafdelingen officieel op te heffen en de nieuwe PvdA Westerkwartier op te richten. Achter de schermen wordt daar hard aan gewerkt en tijdens dit soort bijeenkomsten worden alle leden in de gelegenheid gesteld om zich op de hoogte te stellen van de voortgang.